prev next


15 LAT NASZEGO STOWARZYSZENIA

O "prawej ręce" szefa KTiR - Bolesławie Tycu przeczytacie w przygotowanym przez Stanisława Andrzeja Pawlikowskiego artykule zamieszczonym na stronie "NASI PRZYJACIELE: KLUB HDK, KTiR, DOMHUT I INNI", w części dotyczącej Klubu Techniki i Racjonalizacji Huty Warszawa.
Na stronie "TO DZIAŁO SIĘ W STALOWNI" Stanisław Andrzej Pawlikowski publikuje reportaż "Stuka dzięcioł w kadzi" o wydarzeniu na Stalowni, które mogło mieć dramatyczny finał.