prev next


W dniu 4 maja 2021 roku z okazji Dnia Hutnika członkowie Zarządu Stowarzyszenia - Jerzy Staszkiewicz i Marek Łuszczyński w towarzystwie "wolontariuszki" Doroty Badowskiej złożyli na Rondzie Hutników Warszawskich symboliczną wiązankę kwiatów.

Sylwetkę Tadeusza Gołębiowskiego - nowoczesnego brygadzisty na stronie "CZASY PRL - WSPOMNIENIA" przedstawia Stanisław Andrzej Pawlikowski "O WYNALAZCZOŚCI W HUCIE WARSZAWA W LATACH 80. UBIEGŁEGO WIEKU" pisze inż. Marek Szulbiński kontynuując swój wcześniejszy artykuł "Ruch racjonalizatorski i wynalazczy w Hucie Warszawa w latach 60. I 70. ubiegłego wieku", zamieszczony na stronie "NASI PRZYJACIELE: KLUB HDK, KTiR, DOMHUT I INNI", w części dotyczącej Klubu Techniki i Racjonalizacji Huty Warszawa.

O "prawej ręce" szefa KTiR - Bolesławie Tycu przeczytacie w przygotowanym przez Stanisława Andrzeja Pawlikowskiego artykule zamieszczonym na stronie "NASI PRZYJACIELE: KLUB HDK, KTiR, DOMHUT I INNI", w części dotyczącej Klubu Techniki i Racjonalizacji Huty Warszawa.