prev next


4 MAJA 

- DZIEŃ ŚW. FLORIANA - DNIEM HUTNIKA


z tej okazji wszystkim aktywnym zawodowo i przebywającym na zasłużonej emeryturze pracownikom hutnictwa życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w tym trudnym okresie pandemii przekazuje Zarząd SPHW.


Trzymajmy się mocno!
W dniu 4 maja 2021 roku z okazji Dnia Hutnika członkowie Zarządu Stowarzyszenia - Jerzy Staszkiewicz i Marek Łuszczyński w towarzystwie "wolontariuszki" Doroty Badowskiej złożyli na Rondzie Hutników Warszawskich symboliczną wiązankę kwiatów.
W dniu 27 kwietnia 2021 roku w wieku 63 lat zmarł redaktor JAROSŁAW ZIELIŃSKI – historyk, pisarz, publicysta, autor wielu książek o historii Warszawy, w tym o dzielnicy Bielany. W 2015 roku wydał dzieło pt. „Bielany. Przewodnik historyczny”, w którym jeden z rozdziałów poświęcony Hucie Warszawa, w wydaniu II poprawionym, napisany został przy wydatnym udziale członków naszego Stowarzyszenia.

W grudniu 2016 roku w czasopiśmie „Stolica” zamieścił bogato ilustrowany artykuł o Hucie ArceloMittal, jako kontynuatorce Huty Warszawa.

Redaktor Jarosław Zieliński był zwyczajnym, choć wybitnym sąsiadem z Bielan.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Sylwetkę Tadeusza Gołębiowskiego - nowoczesnego brygadzisty na stronie "CZASY PRL - WSPOMNIENIA" przedstawia Stanisław Andrzej Pawlikowski "O WYNALAZCZOŚCI W HUCIE WARSZAWA W LATACH 80. UBIEGŁEGO WIEKU" pisze inż. Marek Szulbiński kontynuując swój wcześniejszy artykuł "Ruch racjonalizatorski i wynalazczy w Hucie Warszawa w latach 60. I 70. ubiegłego wieku", zamieszczony na stronie "NASI PRZYJACIELE: KLUB HDK, KTiR, DOMHUT I INNI", w części dotyczącej Klubu Techniki i Racjonalizacji Huty Warszawa.

O "prawej ręce" szefa KTiR - Bolesławie Tycu przeczytacie w przygotowanym przez Stanisława Andrzeja Pawlikowskiego artykule zamieszczonym na stronie "NASI PRZYJACIELE: KLUB HDK, KTiR, DOMHUT I INNI", w części dotyczącej Klubu Techniki i Racjonalizacji Huty Warszawa.