ZARZĄD I KONTAKT Z NAMIStowarzyszenie Przyjaciół Huty Warszawa -

Warszawscy Hutnicy


Organizacja non-profit


01-949 Warszawa

ul. Kasprowicza 132

(w biurowcu ArcelorMittal Huta Warszawa - pok. 121)

tel. 601383080

e-mail: marek.luszczynski@wp.pl

www. sphw.waw.pl
ZARZĄD STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ HUTY WARSZAWA

- WARSZAWSCY HUTNICY

KADENCJA 2022-2024MAREK ŁUSZCZYŃSKI - Przewodniczący Zarządu SPHW

JERZY ROMAN - Wiceprzewodniczący Zarządu SPHW

JERZY TKACZYK - Wiceprzewodniczący Zarządu SPHW

IRENA NAREWSKA - Sekretarz Zarządu SPHW

KATARZYNA ORŁOWSKA - Członek Zarządu SPHW

DOROTA BADOWSKA - Członek Zarządu SPHW

LESZEK KRAJEWSKI - Członek Zarządu SPHW