ŻYCIE SPHW - KADENCJA 2018-2020


UROCZYSTOŚĆ ZŁOŻENIA WIEŃCÓW POD POMNIKIEM BOHATERSKICH OBROŃCÓW NASZEJ STOLICY


W dniu 21 września 2021 roku pod pomnikiem 30. Pułku Strzelców Kaniowskich złożono wieńce i oddano hołd bohaterstwu żołnierzy walczących w obronie tego fragmentu naszej stolicy we wrześniu 1939 roku. W ciężkich bojach z przeważającymi siłami wroga poległo kilkuset dzielnych naszych żołnierzy i oficerów, w tym ich dowódca major Bronisław Kamiński.

Dla upamiętnienia tych historycznych wydarzeń, jak co roku Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany zorganizowały uroczystość patriotyczną z udziałem Bielańskiego Klubu Kombatanta pod przewodnictwem por. Józefa Kassyka oraz różnych innych środowisk społecznych dzielnicy Bielany. W asyście honorowej Wojska Polskiego, pod pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów od bielańskiej społeczności.

W imieniu Prezydenta Warszawy wieniec złożył Burmistrz Dzielnicy Grzegorz Pietruczuk w asyście dwóch Wiceburmistrzów oraz Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Anny Czarneckiej. Hutę ArcelorMittal reprezentował Prezes Marek Kempa, któremu towarzyszyły pani Dyrektor Alina Bielecka i pani Rzecznik – Ewa Karpińska.

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa wieniec złożyła delegacja w składzie: Przewodniczący Zarządu – Marek Łuszczyński oraz Członkowie Zarządu – Stanisław Pawlikowski i Jerzy Staszkiewicz.

 

Zdjęcia Anna Czarnecka
SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W SERCU PUSZCZY KAMPINOSKIEJW dniu 9 września 2021 roku o godzinie 10:30 przy pomniku Walcarce przed bramą główną Huty ArcelorMittal Warszawa emerytowani pracownicy Huty Warszawa – mieszkańcy Bielan, po ponad 1,5-rocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią, spotkali się na imprezie przygotowanej przez Zarząd SPHW pod hasłem 70 lat – urodziny Huty Warszawa i 77. rocznica Powstania Warszawskiego.

Autokarem wynajętym przez Hutę ArcelorMittal pięćdziesięciu uczestników udało się na piknik integracyjny do wsi Krogulec w Puszczy Kampinoskiej, odwiedzając po drodze cmentarz wojenny we wsi  Wiersze, gdzie emerytowani hutnicy warszawscy przy tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy złożyli wieniec ufundowany przez Hutę ArcelorMittal i zapalili znicze. W imieniu hutników wieniec złożyli: por. Józef Kassyk, Irena Narewska, Jan Filipczak.

Na wojennym cmentarzu w Wierszach leżą pochowani żołnierze Zgrupowania Kampinos AK.

W dniu 1 sierpnia 1944 roku oraz w nocy z 1 na 2 sierpnia Zgrupowanie Kampinos AK podjęło próbę zdobycia niemieckiego lotniska wojskowego Bielany. Walki o lotnisko toczyły się na terenie, na którym w latach 50. XX wieku wybudowano naszą hutę.

Atak na lotnisko okazał się nieskuteczny, wielu naszych żołnierzy odniosło rany lub poległo.

Uczestnikiem walk tego Zgrupowania był starszy ułan, późniejszy rotmistrz Zygfryd Bernard – po latach nasz kolega suwnicowy z hali lejniczej Stalowni.

Po złożeniu wieńca uczestnicy chwilą milczenia uczcili pamięć poległych żołnierzy, a następnie Kapela Warszawska wykonała w sposób wzruszający pieśń z czasów II wojny światowej „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, którą podchwycili wszyscy obecni na cmentarzu, a koledzy Jerzy Staszkiewicz i Marek Szulbiński pełnym głosem wtórowali kapeli przez cały utwór.

Spotkanie na cmentarzu zrobiło duże wrażenie na wszystkich tam obecnych.

Przy kościele w Wierszach obejrzano wystawę fotograficzną o wojennych losach tych stron.

Po pobycie w Wierszach grupa przeniosła się do Krogulca, gdzie przy pięknej, słonecznej pogodzie kontynuowała swój pobyt w sercu Puszczy Kampinoskiej.

Wszystkich przybyłych autokarem i tych, którzy przyjechali własnym transportem, a wśród nich pana Marka Kempę – Prezesa Huty ArcelorMittal, panią Annę Czarnecką – Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Bielany, przedstawiciela bielańskiego klubu kombatanta porucznika Józefa Kassyka, pana Macieja Sotomskiego – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej na Bielanach, panią Annę Sudę – Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2 Dzielnicy Bielany i prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej DOMHUT panią Katarzynę Orłowską, zaproszono na talerz pożywnej zupy grochowej z wkładką mięsną regeneracyjną, tak jak to bywało w dawnych latach w naszej hucie.

O godzinie 13:00 Przewodniczący Zarządu SPHW – Marek Łuszczyński oficjalnie powitał zaproszonych gości i wszystkich przybyłych, wyrażając radość z ponownego spotkania po tak długim okresie i przypomniał, że jednym z celów statutowych SPHW jest podtrzymywanie serdecznych więzi wśród emerytowanych warszawskich hutników – mieszkańców Bielan i umożliwienie wzajemnych kontaktów koleżeńskich. Po to tu przyjechaliśmy, a okazją do tego spotkania jest 70. rocznica urodzin Huty Warszawa. Następnie przedstawił okoliczności i czasy, w jakich powstawały decyzje o budowie huty stali szlachetnych w okolicach Warszawy.

Za dzień narodzin huty przyjmuje się datę 22 kwietnia 1951 roku, gdy minister przemysłu ciężkiego Julian Tokarski podpisał Zarządzenie nr 110 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Huta Warszawa w Warszawie. 26 kwietnia 1951 roku rząd Polski zdecydował o lokalizacji huty na Młocinach.

W dniu 15 maja 1951 roku minister przemysłu ciężkiego Julian Tokarski powołał kierownictwo huty. Inż. Janusz Jerlicz został dyrektorem naczelnym, mając 33 lata i długi staż pracy w  BIPROHUT Zabrze. 26-letni inż. Roman Bortnowski został powołany na stanowisko głównego inżyniera. Znał biegle język rosyjski, gdyż ukończył Moskiewski Instytut Stali. W Polsce od 1947 roku pracował w BIPROHUT Zabrze. Ponad 60-letniego Stanisława Majewskiego, mającego staż pracy w ekonomice hutnictwa od roku 1907 mianowano na stanowisko głównego księgowego.

Formalne urzędowanie rozpoczęto w dniu 1 czerwca 1951 roku. W tym samym dniu w resorcie budownictwa przemysłowego powołano odrębne przedsiębiorstwo pn. Przedsiębiorstwo Budowy Huta Warszawa Pierwszym szefem tej firmy został Leonard Borkowicz.

Przewodniczący Marek Łuszczyński otworzył dyskusję. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Huty ArceloMittal Marek Kempa zapewniając, że członkowie SPHW mogą liczyć na dalsze wsparcie huty, gdyż poczucie wspólnoty hutników warszawskich jest nadal żywe. Obecna huta jest kontynuatorką nie tylko działalności produkcyjnej dawnej huty, ale też utożsamia się z jej 70-letnią historią. Pani Anna Czarnecka – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany przekazała serdeczne pozdrowienia Burmistrza Grzegorza Pietruczuka, który z przyczyn zawodowych nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu. Życzyła wszystkim dobrej zabawy, przekazała  również wyrazy uznania dla działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu.

Po wystąpieniach rozpoczęła się część spotkania najbardziej oczekiwana, a więc występ świetnej Kapeli Warszawskiej, która przeniosła nas w lata 50. i 60., prezentując przeboje tamtego okresu, przy których uczestnicy pikniku bawili się śpiewając i tańcząc.

Obfite zaopatrzenie bufetu składającego się z doskonałej jakości puszczańskich wędlin, sałatek, surówek, smalcu z ogórkiem kiszonym i ciast, a także potraw z grilla:  kiełbasy, kaszanki i karkówki – zrobiło duże, smakowe  wrażenie na obecnych.

O 15:30 spotkanie dobiegło końca. Uczestnicy pikniku wsiadając do autokaru wyrażali zadowolenie wynikające z faktu, że znów byli RAZEM!

A było to możliwe dzięki przyjaciołom Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa, a więc Radzie i Zarządowi Dzielnicy Bielany i Zarządowi Huty ArcelorMittal, za co serdecznie im dziękujemy!


A jak było? Zobaczcie na zdjęciach Doroty Badowskiej, Mirosława Pejasa i Macieja Sotomskiego.

prev next


KWIATY NA RONDZIE HUTNIKÓW WARSZAWSKICH


W dniu 4 maja 2021 roku z okazji Dnia Hutnika członkowie Zarządu Stowarzyszenia - Jerzy Staszkiewicz i Marek Łuszczyński w towarzystwie "wolontariuszki" Doroty Badowskiej złożyli na Rondzie Hutników Warszawskich symboliczną wiązankę kwiatów.ZŁOŻENIE WIEŃCÓW POD POMNIKIEM 30. PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH  -  21  WRZEŚNIA  2020  ROKU

Tekst: Stanisław Andrzej Pawlikowski


W dniu 21 września 2020 roku, przy pomniku 30. Pułku Strzelców Kaniowskich usytuowanym na terenie należącym do Huty ArcelorMittal, odbyła się uroczystość złożenia wieńców i oddania hołdu bohaterstwu żołnierzy walczących w obronie naszej stolicy. W ciężkich bojach z przeważającymi siłami wroga, ze stanu osobowego pułku wynoszącego 900 żołnierzy i oficerów, poległo blisko 600 bohaterskich obrońców wraz z dowódcą pułku majorem Bronisławem Kamińskim i jego sztabem, a ponad 250 zostało rannych. Kiedy obrońcom zabrakło amunicji ruszyli do boju na bagnety. Za pomoc rannym polskim żołnierzom niemieccy najeźdźcy mordowali cywilnych mieszkańców okolicznych wiosek.

Bój ten po latach został nazwany „Warszawskimi Termopilami”, bo da się porównać do obrony starożytnych Termopili przed wojskami Persów, przez 300 Spartan pod wodzą Leonidasa. Wszyscy obrońcy polegli.

Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany zorganizowały uroczystość patriotyczną z udziałem Bielańskiego Klubu Kombatanta pod przewodnictwem por. Józefa Kassyka, a także pocztów sztandarowych bielańskich organizacji społecznych i szkół, władz m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany, dyrekcji Huty ArcelorMittal Warszawa.

Po wysłuchaniu przemówień, m.in. Burmistrza Dzielnicy Grzegorza Pietruczuka i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, w asyście honorowej Wojska Polskiego, pod pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów od bielańskiej społeczności.

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa wieniec złożyła delegacja w składzie: Przewodniczący Zarządu – Marek Łuszczyński oraz Członkowie Zarządu – Stanisław Pawlikowski i Jerzy Staszkiewicz.

Podsumowując uroczystość Józef Kassyk powiedział m.in.: …wojna to nie jest sposób na rozwiązywanie konfliktów między narodami, gdyż nie ma przykładów na to, by jakikolwiek konflikt zbrojny ustabilizował trwale sytuację międzynarodową. Tylko rozmowy pokojowe pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych powinny rozwiązywać problemy zwaśnionych stron. Wystarczy tej bezsensownie przelewanej krwi. Życie ludzkie jest najważniejsze…


Zdjęcia: Ewa KarpińskaZAMIAST MARSZU HUTNIKÓW - 4 MAJA 2020 ROKU


W bieżącym roku z powodu pandemii koronawirusa nie odbył się tradycyjny marsz hutników na trasie Rondo Hutników Warszawskich - brama główna Huty ArcelorMittal.

W zamian 4 maja 2020 roku w dniu św. Floriana - patrona hutników, o godzinie 11:00, hutnicy-seniorzy z Huty Warszawa - członkowie naszego Stowarzyszenia, koledzy: Jerzy Staszkiewicz, Stanisław Pawlikowski, Jerzy Roman i Jerzy Tkaczyk, złożyli na Rondzie "Warszawskich Hutników" wiązankę kwiatów i zapalili symboliczny znicz.


Zdjęcia wykonał Jerzy Tkaczyk

prev next


ZWIEDZANIE ZAMKU KRÓLEWSKIEGO – 11 LUTEGO 2020 ROKU

 

25-osobowa grupa członków SPHW w dniu 11 lutego 2020 roku zwiedziła Zamek Królewski w Warszawie w towarzystwie znakomitego przewodnika – pana Macieja Sotomskiego, który – jako że posiada dużą wiedzę historyczną – przekazał nam wiele interesujących informacji i anegdot z życia ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz innych władców.

Zapoznał nas z historią samego Zamku, jego budowy w czasach historycznych i losami podczas rozbiorów. Poznaliśmy też wiele ciekawostek z życia mieszkańców Zamku z okresu II Rzeczypospolitej. Szczególnie dużo uwagi poświęcił przewodnik przedstawieniu przejmującej tragedii Zamku w czasie II wojny światowej – od tragicznego 17 września 1939 roku, kiedy to zbombardowano budowlę, poprzez ratowanie przez historyków i patriotów zabytkowej substancji i cennych eksponatów, do barbarzyńskiego wysadzania przez Niemców po Powstaniu Warszawskim resztek ocalałych murów.

Pan Maciej Sotomski opowiedział również o decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego i entuzjazmie, jaką wywołała wśród Polaków. Cały naród odbudowywał swój Zamek. My, hutnicy warszawscy mieliśmy w tej odbudowie swój znaczący udział – zarówno poprzez zbiórkę pieniędzy do skarbonki zamkowej (tylko w ciągu lat 1971-1972 zebraliśmy ponad 246.000 złotych), jak i w konkretnych pracach w czynie społecznym przy odgruzowywaniu i inwentaryzowaniu ocalałych resztek murów.

Ta forma aktywności Stowarzyszenia zyskuje aprobatę jego członków. Po zwiedzeniu wcześniej Belwederu, a teraz Zamku uczestnicy wycieczki zadawali pytanie: co będzie następne? Następne będą obiekty historyczne w Łazienkach w marcu lub w kwietniu.


Dokumentacja zdjęciowa - Dorota Badowska

prev nextNOWOROCZNE SPOTKANIE SPHW - 16 STYCZNIA 2020 ROKU

W sali konferencyjnej biurowca Huty ArcelorMittal Warszawa w dniu 16 stycznia 2020 roku odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie członków naszego Stowarzyszenia. W tym roku, oprócz ponad 80-osobowego grona koleżanek i kolegów oraz zaproszonych gości w osobach: Burmistrza Dzielnicy Bielany – pana Grzegorza Pietruczuka, Z-cy Burmistrza – pana Włodzimierza Piątkowskiego, pani Anny Czarneckiej – Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy, pana Macieja Sotomskiego – Dyrektora Bielańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pana Marka Kempy – Prezesa Huty ArcelorMittal i pani Rzecznik Prasowej – Ewy Karpińskiej, udział m.in. wziął pan Arkadiusz Kunert – 90-letni emerytowany pracownik Huty Warszawa, który był jednym z pierwszych w niej zatrudnionych. Pan Arkadiusz wstąpił do naszego Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zarządu Marek Łuszczyński omówił wydarzenia roku 2019, w których uczestniczyło, bądź je tworzyło SPHW. Jego wystąpienie ilustrowane było odpowiednimi slajdami. Złożył serdeczne życzenia noworoczne wszystkim uczestnikom spotkania oraz wyrazy podziękowania za aktywną pracę członkom Zarządu, a władzom Dzielnicy i Huty – za wydatną pomoc, wsparcie i życzliwość. Nakreślił też plan aktywności Stowarzyszenia w roku 2020, który jest rokiem 15-lecia działalności SPHW. Przypomniał też nazwiska zmarłych w roku ubiegłym kolegów.

Zabierający głos Włodarze Dzielnicy złożyli życzenia wszelkiej pomyślności dla braci hutniczej. Zadeklarowali też dalsze udzielanie wsparcia naszemu Stowarzyszeniu.

Prezes Zarządu Huty Marek Kempa omówił sytuację hutnictwa w Polsce, a na tym tle – dobrą sytuację warszawskiej huty. Z sympatią odniósł się do aktywnej pracy członków SPHW na rzecz zachowania dobrej pamięci o Hucie Warszawa. Na koniec złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia wszelkiej pomyślności.

Oczekiwanym przez wszystkich punktem spotkania był poczęstunek, w trakcie którego można było z dawno niewidzianymi kolegami wymienić się informacjami o sytuacji swojej i nieobecnych innych znajomych, ale również porozmawiać o bieżących wydarzeniach „na podwórku, na dzielnicy”, ale i w kraju.

3-godzinne spotkanie upłynęło w znakomitej przyjacielskiej atmosferze, a wielu miało niedosyt i uważało, że zbyt krótko trwało.

 

Dokumentacja zdjęciowa - Dorota Badowska

prev next


5 LISTOPADA 2019 ROKU ZWIEDZILIŚMY BELWEDER

 

Tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości Urząd Dzielnicy Warszawa Bielany zaprosił bielańskich seniorów, a wśród nich członków naszego Stowarzyszenia, na wycieczkę do Belwederu.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać interesujących opowieści o Marszałku Józefie Piłsudskim i historii tego miejsca oraz zwiedzić ciekawe pomieszczenia, na co dzień niedostępne dla turystów.


prev next


UROCZYSTE OBCHODY 100-LECIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE ZORGANIZOWANE PRZEZ NASZE STOWARZYSZENIE W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W SALI WIDOWISKOWEJ URZĘDU DZIELNICY WARSZAWA BIELANY

 

Po 25 latach od zakończenia działalności Instytutu Metalurgii – filii AGH przy Hucie Warszawa, hutnicza brać ponownie wysłuchała, a nawet zaśpiewała – Gaudeamus Igitur. Stało się to przy okazji obchodów 100-lecia powołania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy, wsparte przez Zarząd Huty ArcelorMittal Warszawa i Urząd Dzielnicy Warszawa Bielany, zorganizował uroczysty wieczór poświęcony temu wydarzeniu, w którym udział wzięli absolwenci AGH zatrudnieni niegdyś w Hucie Warszawa i w obecnej Hucie ArcelorMittal, członkowie naszego Stowarzyszenia, mieszkańcy Bielan i dostojni goście – prof. zw. dr hab. Janusz Łuksza reprezentujący Rektora AGH, Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski – Burmistrzowie Dzielnicy Bielany, Marek Kempa – Prezes Zarządu Huty ArcelorMittal oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych z SPHW organizacji, stowarzyszeń i instytucji.

W trakcie trwania uroczystości na ekranie pojawiały się nazwiska absolwentów AGH z warszawskiej huty, co było przyjmowane przez widzów z zainteresowaniem, satysfakcją i wzruszeniem, gdy odnajdywali swoje nazwiska na wyświetlanych slajdach.

Program uroczystości składał się z części oficjalnej, artystycznej i spotkania koleżeńskiego. W części oficjalnej głos zabrało 5 mówców:

- prof. zw. dr hab. Janusz Łuksza, który przybliżył historię AGH i współpracy uczelni z Hutą Warszawa,

- mgr inż. Edward Arendzikowski, który mówił o absolwentach AGH zatrudnionych w Hucie Warszawa,

- mgr inż. Rafał Skowronek omówił pracę inżyniera w nowoczesnym zakładzie hutniczym, jakim jest Huta ArcelorMittal,

- Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk przedstawił ocenę znaczenia Huty Warszawa dla rozwoju dzielnicy Bielany,

- całość podsumował Prezes Zarządu Huty ArcelorMittal Marek Kempa, który porównał, jak zmieniło się hutnictwo w latach od Huty Warszawa do współczesnej huty, którą zarządza, a na koniec odczytał uroczysty list gratulacyjny dla władz uczelni, przygotowany przez uczestników spotkania, a który został wręczony, wraz z bukietem kwiatów, panu profesorowi Łukszy w celu przekazania Rektorowi AGH.

Następnie Irena Narewska – sekretarz Zarządu SPHW odczytała pismo okolicznościowe, które przy wejściu na salę otrzymali wszyscy obecni na spotkaniu absolwenci AGH – uczestnicy uroczystości.

Całość sprawnie prowadził wiceprzewodniczący SPHW Jerzy Tkaczyk, a najważniejsze funkcje recepcyjno-organizacyjne niezawodnie pełnili członkowie Zarządu SPHW: Jerzy Roman, Jerzy Staszkiewicz, Stanisław Pawlikowski, Wojciech Marcinkowski oraz – spoza Zarządu – Dorota Badowska i Jan Filipczak.

W wieczorze, ze względu na stan zdrowia, nie mógł uczestniczyć przewodniczący Zarządu SPHW Marek Łuszczyński, pomysłodawca i koordynator prac związanych z organizacją obchodów uroczystego jubileuszu.

W części artystycznej widzowie mieli przyjemność obejrzeć kabaret „Szczęśliwa 60.” w repertuarze opartym na piosenkach Kabaretu Starszych Panów. Wykonawcy, jak nazwa wskazuje, sami w wieku dostojnym, bo 60+, żywiołowo, z wdziękiem, humorem i wiernie oddali istotę repertuaru sprzed lat. Publiczność z zadowoleniem nagradzała artystów oklaskami.

Niespodzianką dla wszystkich był olbrzymi tort ozdobiony emblematami Akademii Górniczo-Hutniczej, którego krojenie rozpoczął przedstawiciel AGH, czyli prof. Janusz Łuksza. Podczas konsumpcji tortu uczestnicy mieli możliwość podzielenia się wspomnieniami zarówno z czasów studenckich, jak i z innych okresów życia i pracy w hucie.

Sympatyczną atmosferę udokumentowały na zdjęciach Anna Czarnecka i Dorota Badowska. 

prev nextPOMNIK 30. PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH TO HONOR I DUMA WARSZAWSKICH HUTNIKÓW!

Złożenie wieńców pod pomnikiem z okazji 80. rocznicy bitwy "Warszawskich Termopili"
   

30. Pułk Strzelców Kaniowskich uczestniczył w kampanii wrześniowej od pierwszego dnia wojny. Po ciężkich walkach koło Sieradza pułk przedziera się do Warszawy i zajmuje pozycje na terenie Wawrzyszewa, Placówki, i obecnie znajdującej się huty aby bronić dostępu wojskom hitlerowskim do stolicy. 21 września 1939 roku poległo ponad 500 bohaterskich żołnierzy wraz z dowódcą majorem Bronisławem Kamińskim.

Dla upamiętnienia tego heroicznego boju, 20 września 2019 roku delegacje bielańskich organizacji społecznych, w tym Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa Warszawscy Hutnicy, złożyły wieńce pod pomnikiem znajdującym się tuż obok biurowca Huty ArcelorMittal.

Głównym organizatorem uroczystości był Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Bielański Klub Kombatanta pod przewodnictwem por. Józefa Kassyka. W imieniu SPHW wieniec złożyła delegacja w składzie: Wiceprzewodniczący Zarządu - Jerzy Roman, Sekretarz Zarządu - Irena Narewska i Członek Zarządu - Stanisław Pawlikowski.

prev next

O historii budowy pomnika przypomniał Stanisław Andrzej Pawlikowski, wertując archiwalne numery "Hutnika Warszawskiego"


W połowie 1976 roku w oddziale ZBOWiD przy Hucie Warszawa zapadła decyzja uhonorowania "Warszawskich Termopili" – bitwy, która rozegrała się 21 września 1939 roku, w której udział wziął 30. Pułk Strzelców Kaniowskich.

Inicjatorem budowy pomnika był Ryszard Kisielewski, były oficer, pracownik Huty Warszawa. Tadeusz Starzyński – prezes ZBOWiD poinformował o tej inicjatywie odpowiednie władze huty. Powołano komisję historyczną w składzie: Tadeusz Starzyński, Józef Nehrebecki, Julian Rataj, Stanisław Serżysko, Jan Plaskota, Antoni Przygoda, Mieczysław Kotarski. Do współpracy komisja zaangażowała plastyka Huty Warszawa Zbyszka Kowalskiego, który wykonał projekt przewidujący użycie do budowy pomnika stali wytopionej w naszej hucie.

Relacja z uroczystości odsłonięcia pomnika 30. Pułku Strzelców Kaniowskich zamieszczona została w „Hutniku Warszawskim” nr 18/560 z 6 listopada 1979 roku w artykule pt. „Pamięci tych, którzy bronili ojczyzny”.

Już wzrosła w otaczający krajobraz scena symbolizująca bohaterską walkę żołnierzy 30. Pułku Strzelców Kaniowskich. Jej autorem jest Zbigniew Kowalski, plastyk zakładowy Huty Warszawa, a wykonawcami – pracownicy z Wydziału Remontowo-Budowlanego, Odlewni i Kuźni.

W 40. rocznicę, w słoneczne wrześniowe popołudnie, z inicjatywy kierownictwa polityczno-gospodarczego huty i naszego Koła ZBOWiD została odsłonięta tablica upamiętniająca tamten upalny i tragiczny wrzesień.

Przy werblach orkiestry Wojska Polskiego i salwie kompanii honorowej złożyliśmy hołd bohaterom, którzy polegli broniąc Ojczyzny.

Major Julian Rataj – dowódca plutonu moździerzy 30. Pułku Strzelców Kaniowskich – uczestnik obrony Warszawy, obecny na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, powiedział: „W ofiarnym boju z przeważającymi siłami wroga zginęło około 500 żołnierzy i dowódców 30. Pułku, a 250 odniosło rany. Dotrzymali przysięgi żołnierskiej i nakazów regulaminu walki, który mówi: „z obrony żołnierz może się wycofać na wyraźny rozkaz” –  takiego rozkazu dowódca pułku, major Bronisław Kamiński, nie otrzymał. Wykonali do końca powierzone im zadanie związania walką i zatrzymania natarcia 24. dywizji hitlerowskiej, a przez to ułatwili przedostanie się do Warszawy armiom „Poznań” i „Pomorze”. Niech zawarty w tym boju ładunek patriotyzmu i miłości Ojczyzny karmi serca i umysły naszej młodzieży.”
80. ROCZNICA WYBUCHU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ - UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA


2 września 2019 roku, na zaproszenie Rady i Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa wzięła udział w uroczystości patriotycznej przy pomniku 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Członkowie Zarządu SPHW - Irena Narewska, Jerzy Tkaczyk i Jerzy Roman, w imieniu Huty ArcelorMittal Warszawa i naszego Stowarzyszenia, złożyli wieniec pod tym pomnikiem.

prev next


PIKNIK RODZINNY HUTY ARCELORMITTAL - ZE STACHURSKY'M - 1.06.2019


Po raz szósty wzięliśmy udział w pikniku rodzinnym Huty ArcelorMittal Warszawa. Tym razem impreza odbyła się 1 czerwca, w Dniu Dziecka, na poligonie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego przy ulicy Marymonckiej. Już od godziny 15:00 organizatorzy pikniku witali uczestników, którzy otrzymywali „wejściówki” uprawniające do korzystania z cateringu, który, jak co roku, zaoferował smakowity wybór dań i napojów dla dorosłych i dla dzieci.

Piknik otworzył Prezes Zarządu – pan Marek Kempa w towarzystwie pani Dyrektor Aliny Bieleckiej, Burmistrzów Dzielnicy Bielany – pana Grzegorza Pietruczuka i pana Włodzimierza Piątkowskiego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Bielany – pani Anny Czarneckiej.

Oprócz strawy dla ciała, przygotowano ucztę duchową w postaci bardzo interesującego programu rozrywkowego, a dzieci otrzymały moc atrakcji, w tym urozmaicony plac zabaw dla różnych grup wiekowych. Natomiast dorośli brali udział w zabawie tanecznej prowadzonej przez DJ. Były też pokazy cyrkowe i zajęcia z zumby.

Gwiazdą spotkania był Jacek Stachursky – wokalista obchodzący w tym roku 25-lecie działalności artystycznej. Artysta przed koncertem pojawił się pod sceną wśród publiczności i chętni robili sobie z nim wspólne fotografie. Jego występ bardzo się podobał, gdyż oprócz świetnego śpiewu, którego się spodziewano, Stachursky nawiązał bezpośredni, swobodny kontakt z publicznością, która bardzo żywo reagowała, wykonując wspólnie z artystą najbardziej znane jego przeboje.

Po koncercie bawiono się przy znanych hitach serwowanych przez DJ.

Tym razem pogoda nas pozytywnie zaskoczyła. Zamiast tradycyjnych piknikowych opadów deszczu i burz, mieliśmy słoneczny, ciepły dzień, co wydatnie poprawiało uczestnikom nastroje, zachęcało do wspólnego biesiadowania, zabawy na świeżym powietrzu i przyjacielskich rozmów na różne tematy.

Uczestnicy – członkowie naszego Stowarzyszenia przekazują wyrazy uznania dla kierownictwa Huty ArcelorMittal Warszawa oraz Rzecznika Prasowego – pani Ewy Karpińskiej za zorganizowanie atrakcyjnej imprezy, integrującej starą brać hutniczą z Huty Warszawa z młodzieżą z obecnej Huty.

Zaskoczeniem była niezadowalająca frekwencja członków naszego Stowarzyszenia, co tłumaczyć można zmianą dotychczasowego miejsca imprezy z obiektu OWS na AWF. Ta sama ulica, ale w różnych miejscach i być może było to jakieś utrudnienie. Na szczęście znana hutnicza rodzina państwa Derlatków przybyła na piknik trzypokoleniowo, co między innymi udokumentowała na zdjęciach Dorota Badowska.

prev next


DO HUTY MARSZ! DO HUTY!

CZWARTY MARSZ HUTNIKÓW W DNIU 9 MAJA 2019 ROKU 

Dla uczczenia Dnia Hutnika, przypadającego 4 maja w dniu świętego Floriana, po raz czwarty spotkaliśmy się w dniu 9 maja 2019 roku w bardzo licznym gronie na Rondzie Hutników Warszawskich, aby odbyć tradycyjny marsz warszawskich hutników trasą, którą na przełomie lat 50. i 60. XX wieku codziennie pieszo pokonywali pionierzy hutniczego trudu, zmierzając do swoich warsztatów pracy.

Był też drugi ważny powód spotkania – 5 lat temu, w maju 2014 roku, powołany komitet obywatelski pod przewodnictwem radnej Dzielnicy Bielany Anny Czarneckiej z udziałem Kazimierza Bochyńskiego, Franciszka Kaczmarka, Ewy Karpińskiej i innych, złożył wymagany prawem wniosek, poparty podpisami ponad 1.600 mieszkańców Bielan, o nadanie nowemu rondu na Bielanach nazwy Rondo Hutników Warszawskich. 6 listopada 2014 roku dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy z nową nazwą, w obecności ponad stu osób, a wśród nich byli członkowie SPHW, pracownicy Huty, przedstawiciele hutniczych organizacji związkowych, burmistrzowie dzielnicy Rafał Miastowski i Grzegorz Pietruczuk oraz mieszkańcy Bielan.

Prezes Huty Marek Kempa powiedział wtedy: „Zyskaliśmy na Bielanach miejsce, które w sposób symboliczny oddaje cześć pokoleniom byłych i obecnych pracowników Huty Warszawa. Nas, hutników, jest na Bielanach bardzo wielu.”
Przewodniczący Zarządu SPHW Marek Łuszczyński bardzo serdecznie powitał wszystkich licznie zgromadzonych, w tym włodarzy Dzielnicy z Anną Czarnecką, Grzegorzem Pietruczukiem i Włodzimierzem Piątkowskim, kierownictwo Huty ArcelorMittal Warszawa z członkami Zarządu – Markiem Kempą i Dariuszem Marchewką oraz niezawodną panią Ewą Karpińską – Rzecznikiem Prasowym Huty, a także Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Tadeusza Konrada, inicjatora spotkań na Rondzie.

W związku z hutniczym świętem przewodniczący Marek Łuszczyński wszystkim hutnikom aktywnym zawodowo oraz wypoczywającym na zasłużonej emeryturze życzył dobrego zdrowia, długich lat życia i optymizmu oraz przekazał od hutników-emerytów najlepsze życzenia pomyślności członkom Rady i Zarządu Dzielnicy Bielany oraz Zarządu Huty ArcelorMittal.

W swoich wystąpieniach przedstawiciele władz Dzielnicy i Zarządu Huty życzliwie wypowiedzieli się o tym szczególnym wydarzeniu.

W tegorocznym marszu hutników, dzięki zaangażowaniu przewodniczącego Związku Zawodowego „Solidarność” z Huty – pana Lesława Korzeniewicza, udział wzięła orkiestra dęta z huty CMC Poland Zawiercie pod batutą kapelmistrza pana Witolda Olchowskiego oraz grupa hutników w strojach galowych, dzięki którym kolumna marszowa nabrała wyjątkowego, widowiskowego charakteru.

Po złożeniu kwiatów pod tablicą z nazwą Rondo Hutników Warszawskich maszerujący członkowie naszego Stowarzyszenia, hutnicy ArcelorMittal, zaproszeni uczestnicy z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 2 oraz spontanicznie dołączający mieszkańcy Bielan, z towarzyszeniem orkiestry dętej udali się chodnikiem wzdłuż ulicy Kasprowicza  pod bramę główną Huty, gdzie złożono wiązankę kwiatów pod walcarką – pomnikiem-symbolem hutniczego trudu.

Kolumnę sprawnie zabezpieczała Policja i bielańska Straż Miejska, za co należą im się serdeczne podziękowania.

Po drodze, na schodach głównych biurowca Huty wszystkim uczestnikom zrobiono wspólną fotografię i wysłuchano krótkiego koncertu orkiestry.

Z radością odnotowaliśmy obecność kolegów, którzy bez względu na przeciwności niezawodnie uczestniczą w naszych spotkaniach. Są nimi m.in.: dr Maria Misiuna, Jan Grzyb z małżonką, inż. Józef Wocial, dr Sławomir Waszczyński.

Uroczystości zakończyło spotkanie przy kawie i herbacie w sali konferencyjnej w hutniczym biurowcu.

Do zobaczenia w tym składzie, a najlepiej w rozszerzonym, za rok na piątym przemarszu trasą od Ronda Hutników Warszawskich do bramy głównej Huty ArcelorMittal Warszawa.


O dobrej atmosferze panującej na marszu świadczą zdjęcia Doroty Badowskiej.

 

prev next


17 STYCZNIA 2019 ROKU
- NOWOROCZNE SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ HUTY WARSZAWA


Dzięki przychylności gospodarzy Huty ArcelorMittal 17 stycznia 2019 roku spotkaliśmy się, by w przyjacielskim gronie porozmawiać o wydarzeniach roku minionego i nadziejach roku nadchodzącego, o zdrowiu, o stanach emocjonalnych, sytuacji bytowej i rodzinnej, ale też o wydarzeniach w kraju, w Warszawie, na Bielanach. Jednym słowem – było o czym mówić. Spotkania nasze pozwalają odświeżyć też wizerunki niekiedy dawno niewidzianych koleżanek i kolegów, z którymi przed laty widywaliśmy się codziennie w pracy.

Zebranie poprowadził Przewodniczący Zarządu SPHW – Marek Łuszczyński.

Na nasze przyjęcie przybyli serdecznie witani przez uczestników Włodarze Dzielnicy Bielany: pani Anna Czarnecka – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany oraz Burmistrzowie Bielan – pan Grzegorz Pietruczuk i pan Włodzimierz Piątkowski.

Gorącymi oklaskami przywitano Prezesa Zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa – pana Marka Kempę i Rzecznika Prasowego – panią Ewę Karpińską.

Byli też zaprzyjaźnieni z nami prezesi i przewodniczący organizacji, stowarzyszeń i spółdzielni oraz ponad 80 członków SPHW.

Zebranie przebiegało w bardzo przyjacielskiej atmosferze. W imieniu Zarządu życzenia noworoczne wszystkim uczestnikom spotkania: członkom Stowarzyszenia, Władzom Dzielnicy, Kierownictwu Huty złożył Wiceprzewodniczący Zarządu – Jerzy Tkaczyk.

Szacowni goście, którzy zabierali głos w dyskusji, podkreślali istotną rolę Stowarzyszenia dla Bielan, dla Huty ArcelorMittal, a przede wszystkim dla jego członków. Przekazywali też uczestnikom serdeczne życzenia noworoczne.

Specjalnym gościem spotkania była pani Anna Suda – kierowniczka Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2 – ul. Wrzeciono 5a, która opowiedziała nam o działaniach podejmowanych przez nią i jej Ośrodek na rzecz aktywizacji bielańskich emerytów, i zachęcała nas do uczestnictwa w tych zajęciach.

Uczestnicy spotkania minutą milczenia uczcili pamięć ostatnio zmarłych kolegów: Romana Krajewskiego i Kazimierza Łosia, ale również prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który stał się ofiarą niesłychanej zbrodni popełnionej w dniu, w którym większość Polaków cieszyła się z kolejnego sukcesu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Jerzego Owsiaka.

Członek Zarządu – Stanisław Andrzej Pawlikowski w swoim wystąpieniu przypomniał, że data naszego spotkania – 17 stycznia – jest rocznicową datą wyzwolenia w roku 1945 przez I Armię Wojska Polskiego naszej stolicy, Warszawy i natychmiastowego powrotu warszawiaków do zrujnowanych domów.

Przewodniczący Marek Łuszczyński na zakończenie części oficjalnej raz jeszcze złożył wszystkim obecnym życzenia pomyślności, a przede wszystkim zdrowia w roku 2019, i zaprosił na tę część spotkania, która najbardziej integruje zebranych – czyli do dobrze i smacznie przygotowanego cateringu, w czasie którego prowadzone są żywiołowe dyskusje w koleżeńskich podgrupach. Uczestnicy rozchodząc się wyrażali nadzieję na ponowne spotkanie w tym samym gronie i miejscu – za rok.


W atmosferę spotkania można się wczuć oglądając zdjęcia Doroty Badowskiej.

 

prev next


PIERWSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU


W dniu 4 grudnia 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu w kadencji 2018-2020. Wzięli w nim udział wszyscy jego członkowie.

  1. Omówiono przebieg zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Zarząd potwierdził gotowość realizacji podjętych wówczas wniosków i uchwał.
  2. Zarząd ukonstytuował się następująco: Marek Łuszczyński – przewodniczący Zarządu, Jerzy Roman – wiceprzewodniczący Zarządu, Jerzy Tkaczyk – wiceprzewodniczący Zarządu, Irena Narewska – sekretarz Zarządu, Jerzy Staszkiewicz – członek Zarządu, Stanisław Pawlikowski – członek Zarządu, Wojciech Marcinkowski – członek Zarządu, Mirosław Pejas – członek Zarządu,
  3. Postanowiono, że spotkanie noworoczne zostanie zorganizowane w dniu 17 stycznia 2019 roku.
  4. Wyznaczono listę dyżurów w siedzibie Zarządu na I kwartał 2019 roku. Dyżury będą pełnione w pokoju 121 w biurowcu „A” w każdy pracujący wtorek, w godzinach 14:00-16:00.
  5. Wiceprzewodniczący Jerzy Roman zdał relację ze swojego udziału w uroczystych obchodach 25-lecia Bielańskiego Klubu Kombatanta.
  6. Wiceprzewodniczący Jerzy Tkaczyk opowiedział o obchodach 50-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi przy warszawskiej hucie, w których wziął udział reprezentując nasze Stowarzyszenie. J. Tkaczyk pracując w Hucie Warszawa był aktywnym honorowym dawcą krwi.


W dniu 22 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Huty ArcelorMittal Warszawa odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Stowarzyszenia podsumowujące dokonania kadencji 2016-2018. Dyskutowano o dalszych losach SPHW mając na uwadze konsekwencje upływającego czasu. W trakcie minionej kadencji SPHW zwiększyło liczbę członków ze 197 do 211. Zarząd odbył 17 oficjalnych posiedzeń poświęconych głównie planowaniu i organizacji przedsięwzięć statutowych oraz ocenie ich realizacji, a także kilkanaście roboczych w sprawach powiadamiania członków SPHW o przygotowywanych imprezach i spotkaniach okolicznościowych.

Systematycznie odbywały się cotygodniowe dyżury członka Zarządu Stowarzyszenia w pokoju 121, użyczonym przez Hutę ArcelorMittal dla naszych potrzeb.

Zarząd rozpoczął kadencję w składzie:

·       Przewodniczący – Jerzy Trześniewski

·       Wiceprzewodniczący – Marek Łuszczyński i Jerzy Roman

·       Sekretarz – Irena Narewska

·       Członkowie – Wojciech Marcinkowski, Stanisław Koc, Mirosław Pejas

W trakcie kadencji z powodu nieoczekiwanej śmierci Jerzego Trześniewskiego, funkcję Przewodniczącego objął Marek Łuszczyński.

Przewodniczący odczytał sprawozdanie Zarządu przedstawiające działania z minionej kadencji.

O działalności Stowarzyszenia możecie zapoznać się przeglądając zakładkę „ŻYCIE SPHW”.

Zebranych zapoznał również z dokumentacją obrazującą starania Zarządu o zmianę nazwy końcowej stacji metra z „Młociny” na „Młociny-Huta”. O tym w zakładkach „ZMIANA NAZWY STACJI. DOKUMENTY”.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Tadeusza Konrada, który sprawnie poprowadził obrady doprowadzając do wyboru nowego Przewodniczącego i nowego Zarządu, oraz kierował dyskusją uczestników.

Przewodniczącym Zarządu na nową kadencję został Marek Łuszczyński, a na członków Zarządu wybrano:

 1.   Irenę Narewską

 2.   Jerzego Romana

 3.   Wojciecha Marcinkowskiego

 4.   Mirosława Pejasa

 5.   Jerzego Tkaczyka

 6.   Stanisława Pawlikowskiego

 7.   Jerzego Staszkiewicza

Zarząd ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w grudniu br.

W Zebraniu uczestniczyli niezawodni przyjaciele naszego Stowarzyszenia: Pani Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany – Anna Czarnecka, Panowie Burmistrzowie Dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, Pan Prezes Zarządu Huty ArcelorMittal – Marek Kempa, Pani Dyrektor ds. Personalnych – Alina Bielecka oraz zaprzyjaźnieni z nami prezesi i przewodniczący organizacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni mieszkaniowych. Goście w swoich wystąpieniach podkreślali pozytywne znaczenie, jakie ma Stowarzyszenie dla Dzielnicy Bielany i Huty ArcelorMittal. Życzyli pomyślności na przyszłość i wytrwałości w działaniu.

Na zakończenie Marek Łuszczyński serdecznie podziękował za wybór, za obdarzenie go zaufaniem i nakreślił program działania na nową kadencję.

Zapewnił, że będą realizowane dotychczasowe, sprawdzone pomysły, takie jak marsze hutnicze, spotkania noworoczne czy uczestnictwo w piknikach Huty ArcelorMittal Warszawa, ale też zostaną wprowadzone nowe, nie mniej atrakcyjne formy.

Omówił też problemy wynikające z prowadzenia strony internetowej SPHW.

Po zakończeniu obrad odbyło się towarzyskie spotkanie przy kawie i herbacie, podczas którego jak zwykle wspominkom nie było końca.

 

                                                                                                           M. Łuszczyński

 

Zdjęcia – Dorota Badowska  i Anna Czarnecka

prev next