ŻYCIE SPHW - KADENCJA 2018-2020


UROCZYSTE OBCHODY 100-LECIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE ZORGANIZOWANE PRZEZ NASZE STOWARZYSZENIE W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W SALI WIDOWISKOWEJ URZĘDU DZIELNICY WARSZAWA BIELANY

 

Po 25 latach od zakończenia działalności Instytutu Metalurgii – filii AGH przy Hucie Warszawa, hutnicza brać ponownie wysłuchała, a nawet zaśpiewała – Gaudeamus Igitur. Stało się to przy okazji obchodów 100-lecia powołania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy, wsparte przez Zarząd Huty ArcelorMittal Warszawa i Urząd Dzielnicy Warszawa Bielany, zorganizował uroczysty wieczór poświęcony temu wydarzeniu, w którym udział wzięli absolwenci AGH zatrudnieni niegdyś w Hucie Warszawa i w obecnej Hucie ArcelorMittal, członkowie naszego Stowarzyszenia, mieszkańcy Bielan i dostojni goście – prof. zw. dr hab. Janusz Łuksza reprezentujący Rektora AGH, Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski – Burmistrzowie Dzielnicy Bielany, Marek Kempa – Prezes Zarządu Huty ArcelorMittal oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych z SPHW organizacji, stowarzyszeń i instytucji.

W trakcie trwania uroczystości na ekranie pojawiały się nazwiska absolwentów AGH z warszawskiej huty, co było przyjmowane przez widzów z zainteresowaniem, satysfakcją i wzruszeniem, gdy odnajdywali swoje nazwiska na wyświetlanych slajdach.

Program uroczystości składał się z części oficjalnej, artystycznej i spotkania koleżeńskiego. W części oficjalnej głos zabrało 5 mówców:

- prof. zw. dr hab. Janusz Łuksza, który przybliżył historię AGH i współpracy uczelni z Hutą Warszawa,

- mgr inż. Edward Arendzikowski, który mówił o absolwentach AGH zatrudnionych w Hucie Warszawa,

- mgr inż. Rafał Skowronek omówił pracę inżyniera w nowoczesnym zakładzie hutniczym, jakim jest Huta ArcelorMittal,

- Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk przedstawił ocenę znaczenia Huty Warszawa dla rozwoju dzielnicy Bielany,

- całość podsumował Prezes Zarządu Huty ArcelorMittal Marek Kempa, który porównał, jak zmieniło się hutnictwo w latach od Huty Warszawa do współczesnej huty, którą zarządza, a na koniec odczytał uroczysty list gratulacyjny dla władz uczelni, przygotowany przez uczestników spotkania, a który został wręczony, wraz z bukietem kwiatów, panu profesorowi Łukszy w celu przekazania Rektorowi AGH.

Następnie Irena Narewska – sekretarz Zarządu SPHW odczytała pismo okolicznościowe, które przy wejściu na salę otrzymali wszyscy obecni na spotkaniu absolwenci AGH – uczestnicy uroczystości.

Całość sprawnie prowadził wiceprzewodniczący SPHW Jerzy Tkaczyk, a najważniejsze funkcje recepcyjno-organizacyjne niezawodnie pełnili członkowie Zarządu SPHW: Jerzy Roman, Jerzy Staszkiewicz, Stanisław Pawlikowski, Wojciech Marcinkowski oraz – spoza Zarządu – Dorota Badowska i Jan Filipczak.

W wieczorze, ze względu na stan zdrowia, nie mógł uczestniczyć przewodniczący Zarządu SPHW Marek Łuszczyński, pomysłodawca i koordynator prac związanych z organizacją obchodów uroczystego jubileuszu.

W części artystycznej widzowie mieli przyjemność obejrzeć kabaret „Szczęśliwa 60.” w repertuarze opartym na piosenkach Kabaretu Starszych Panów. Wykonawcy, jak nazwa wskazuje, sami w wieku dostojnym, bo 60+, żywiołowo, z wdziękiem, humorem i wiernie oddali istotę repertuaru sprzed lat. Publiczność z zadowoleniem nagradzała artystów oklaskami.

Niespodzianką dla wszystkich był olbrzymi tort ozdobiony emblematami Akademii Górniczo-Hutniczej, którego krojenie rozpoczął przedstawiciel AGH, czyli prof. Janusz Łuksza. Podczas konsumpcji tortu uczestnicy mieli możliwość podzielenia się wspomnieniami zarówno z czasów studenckich, jak i z innych okresów życia i pracy w hucie.

Sympatyczną atmosferę udokumentowały na zdjęciach Anna Czarnecka i Dorota Badowska.

 PIKNIK RODZINNY HUTY ARCELORMITTAL - ZE STACHURSKY'M - 1.06.2019


Po raz szósty wzięliśmy udział w pikniku rodzinnym Huty ArcelorMittal Warszawa. Tym razem impreza odbyła się 1 czerwca, w Dniu Dziecka, na poligonie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego przy ulicy Marymonckiej. Już od godziny 15:00 organizatorzy pikniku witali uczestników, którzy otrzymywali „wejściówki” uprawniające do korzystania z cateringu, który, jak co roku, zaoferował smakowity wybór dań i napojów dla dorosłych i dla dzieci.

Piknik otworzył Prezes Zarządu – pan Marek Kempa w towarzystwie pani Dyrektor Aliny Bieleckiej, Burmistrzów Dzielnicy Bielany – pana Grzegorza Pietruczuka i pana Włodzimierza Piątkowskiego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Bielany – pani Anny Czarneckiej.

Oprócz strawy dla ciała, przygotowano ucztę duchową w postaci bardzo interesującego programu rozrywkowego, a dzieci otrzymały moc atrakcji, w tym urozmaicony plac zabaw dla różnych grup wiekowych. Natomiast dorośli brali udział w zabawie tanecznej prowadzonej przez DJ. Były też pokazy cyrkowe i zajęcia z zumby.

Gwiazdą spotkania był Jacek Stachursky – wokalista obchodzący w tym roku 25-lecie działalności artystycznej. Artysta przed koncertem pojawił się pod sceną wśród publiczności i chętni robili sobie z nim wspólne fotografie. Jego występ bardzo się podobał, gdyż oprócz świetnego śpiewu, którego się spodziewano, Stachursky nawiązał bezpośredni, swobodny kontakt z publicznością, która bardzo żywo reagowała, wykonując wspólnie z artystą najbardziej znane jego przeboje.

Po koncercie bawiono się przy znanych hitach serwowanych przez DJ.

Tym razem pogoda nas pozytywnie zaskoczyła. Zamiast tradycyjnych piknikowych opadów deszczu i burz, mieliśmy słoneczny, ciepły dzień, co wydatnie poprawiało uczestnikom nastroje, zachęcało do wspólnego biesiadowania, zabawy na świeżym powietrzu i przyjacielskich rozmów na różne tematy.

Uczestnicy – członkowie naszego Stowarzyszenia przekazują wyrazy uznania dla kierownictwa Huty ArcelorMittal Warszawa oraz Rzecznika Prasowego – pani Ewy Karpińskiej za zorganizowanie atrakcyjnej imprezy, integrującej starą brać hutniczą z Huty Warszawa z młodzieżą z obecnej Huty.

Zaskoczeniem była niezadowalająca frekwencja członków naszego Stowarzyszenia, co tłumaczyć można zmianą dotychczasowego miejsca imprezy z obiektu OWS na AWF. Ta sama ulica, ale w różnych miejscach i być może było to jakieś utrudnienie. Na szczęście znana hutnicza rodzina państwa Derlatków przybyła na piknik trzypokoleniowo, co między innymi udokumentowała na zdjęciach Dorota Badowska.

prev next


DO HUTY MARSZ! DO HUTY!

CZWARTY MARSZ HUTNIKÓW W DNIU 9 MAJA 2019 ROKU 

Dla uczczenia Dnia Hutnika, przypadającego 4 maja w dniu świętego Floriana, po raz czwarty spotkaliśmy się w dniu 9 maja 2019 roku w bardzo licznym gronie na Rondzie Hutników Warszawskich, aby odbyć tradycyjny marsz warszawskich hutników trasą, którą na przełomie lat 50. i 60. XX wieku codziennie pieszo pokonywali pionierzy hutniczego trudu, zmierzając do swoich warsztatów pracy.

Był też drugi ważny powód spotkania – 5 lat temu, w maju 2014 roku, powołany komitet obywatelski pod przewodnictwem radnej Dzielnicy Bielany Anny Czarneckiej z udziałem Kazimierza Bochyńskiego, Franciszka Kaczmarka, Ewy Karpińskiej i innych, złożył wymagany prawem wniosek, poparty podpisami ponad 1.600 mieszkańców Bielan, o nadanie nowemu rondu na Bielanach nazwy Rondo Hutników Warszawskich. 6 listopada 2014 roku dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy z nową nazwą, w obecności ponad stu osób, a wśród nich byli członkowie SPHW, pracownicy Huty, przedstawiciele hutniczych organizacji związkowych, burmistrzowie dzielnicy Rafał Miastowski i Grzegorz Pietruczuk oraz mieszkańcy Bielan.

Prezes Huty Marek Kempa powiedział wtedy: „Zyskaliśmy na Bielanach miejsce, które w sposób symboliczny oddaje cześć pokoleniom byłych i obecnych pracowników Huty Warszawa. Nas, hutników, jest na Bielanach bardzo wielu.”
Przewodniczący Zarządu SPHW Marek Łuszczyński bardzo serdecznie powitał wszystkich licznie zgromadzonych, w tym włodarzy Dzielnicy z Anną Czarnecką, Grzegorzem Pietruczukiem i Włodzimierzem Piątkowskim, kierownictwo Huty ArcelorMittal Warszawa z członkami Zarządu – Markiem Kempą i Dariuszem Marchewką oraz niezawodną panią Ewą Karpińską – Rzecznikiem Prasowym Huty, a także Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Tadeusza Konrada, inicjatora spotkań na Rondzie.

W związku z hutniczym świętem przewodniczący Marek Łuszczyński wszystkim hutnikom aktywnym zawodowo oraz wypoczywającym na zasłużonej emeryturze życzył dobrego zdrowia, długich lat życia i optymizmu oraz przekazał od hutników-emerytów najlepsze życzenia pomyślności członkom Rady i Zarządu Dzielnicy Bielany oraz Zarządu Huty ArcelorMittal.

W swoich wystąpieniach przedstawiciele władz Dzielnicy i Zarządu Huty życzliwie wypowiedzieli się o tym szczególnym wydarzeniu.

W tegorocznym marszu hutników, dzięki zaangażowaniu przewodniczącego Związku Zawodowego „Solidarność” z Huty – pana Lesława Korzeniewicza, udział wzięła orkiestra dęta z huty CMC Poland Zawiercie pod batutą kapelmistrza pana Witolda Olchowskiego oraz grupa hutników w strojach galowych, dzięki którym kolumna marszowa nabrała wyjątkowego, widowiskowego charakteru.

Po złożeniu kwiatów pod tablicą z nazwą Rondo Hutników Warszawskich maszerujący członkowie naszego Stowarzyszenia, hutnicy ArcelorMittal, zaproszeni uczestnicy z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 2 oraz spontanicznie dołączający mieszkańcy Bielan, z towarzyszeniem orkiestry dętej udali się chodnikiem wzdłuż ulicy Kasprowicza  pod bramę główną Huty, gdzie złożono wiązankę kwiatów pod walcarką – pomnikiem-symbolem hutniczego trudu.

Kolumnę sprawnie zabezpieczała Policja i bielańska Straż Miejska, za co należą im się serdeczne podziękowania.

Po drodze, na schodach głównych biurowca Huty wszystkim uczestnikom zrobiono wspólną fotografię i wysłuchano krótkiego koncertu orkiestry.

Z radością odnotowaliśmy obecność kolegów, którzy bez względu na przeciwności niezawodnie uczestniczą w naszych spotkaniach. Są nimi m.in.: dr Maria Misiuna, Jan Grzyb z małżonką, inż. Józef Wocial, dr Sławomir Waszczyński.

Uroczystości zakończyło spotkanie przy kawie i herbacie w sali konferencyjnej w hutniczym biurowcu.

Do zobaczenia w tym składzie, a najlepiej w rozszerzonym, za rok na piątym przemarszu trasą od Ronda Hutników Warszawskich do bramy głównej Huty ArcelorMittal Warszawa.


O dobrej atmosferze panującej na marszu świadczą zdjęcia Doroty Badowskiej.

 

prev next


17 STYCZNIA 2019 ROKU
- NOWOROCZNE SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ HUTY WARSZAWA


Dzięki przychylności gospodarzy Huty ArcelorMittal 17 stycznia 2019 roku spotkaliśmy się, by w przyjacielskim gronie porozmawiać o wydarzeniach roku minionego i nadziejach roku nadchodzącego, o zdrowiu, o stanach emocjonalnych, sytuacji bytowej i rodzinnej, ale też o wydarzeniach w kraju, w Warszawie, na Bielanach. Jednym słowem – było o czym mówić. Spotkania nasze pozwalają odświeżyć też wizerunki niekiedy dawno niewidzianych koleżanek i kolegów, z którymi przed laty widywaliśmy się codziennie w pracy.

Zebranie poprowadził Przewodniczący Zarządu SPHW – Marek Łuszczyński.

Na nasze przyjęcie przybyli serdecznie witani przez uczestników Włodarze Dzielnicy Bielany: pani Anna Czarnecka – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany oraz Burmistrzowie Bielan – pan Grzegorz Pietruczuk i pan Włodzimierz Piątkowski.

Gorącymi oklaskami przywitano Prezesa Zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa – pana Marka Kempę i Rzecznika Prasowego – panią Ewę Karpińską.

Byli też zaprzyjaźnieni z nami prezesi i przewodniczący organizacji, stowarzyszeń i spółdzielni oraz ponad 80 członków SPHW.

Zebranie przebiegało w bardzo przyjacielskiej atmosferze. W imieniu Zarządu życzenia noworoczne wszystkim uczestnikom spotkania: członkom Stowarzyszenia, Władzom Dzielnicy, Kierownictwu Huty złożył Wiceprzewodniczący Zarządu – Jerzy Tkaczyk.

Szacowni goście, którzy zabierali głos w dyskusji, podkreślali istotną rolę Stowarzyszenia dla Bielan, dla Huty ArcelorMittal, a przede wszystkim dla jego członków. Przekazywali też uczestnikom serdeczne życzenia noworoczne.

Specjalnym gościem spotkania była pani Anna Suda – kierowniczka Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2 – ul. Wrzeciono 5a, która opowiedziała nam o działaniach podejmowanych przez nią i jej Ośrodek na rzecz aktywizacji bielańskich emerytów, i zachęcała nas do uczestnictwa w tych zajęciach.

Uczestnicy spotkania minutą milczenia uczcili pamięć ostatnio zmarłych kolegów: Romana Krajewskiego i Kazimierza Łosia, ale również prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który stał się ofiarą niesłychanej zbrodni popełnionej w dniu, w którym większość Polaków cieszyła się z kolejnego sukcesu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Jerzego Owsiaka.

Członek Zarządu – Stanisław Andrzej Pawlikowski w swoim wystąpieniu przypomniał, że data naszego spotkania – 17 stycznia – jest rocznicową datą wyzwolenia w roku 1945 przez I Armię Wojska Polskiego naszej stolicy, Warszawy i natychmiastowego powrotu warszawiaków do zrujnowanych domów.

Przewodniczący Marek Łuszczyński na zakończenie części oficjalnej raz jeszcze złożył wszystkim obecnym życzenia pomyślności, a przede wszystkim zdrowia w roku 2019, i zaprosił na tę część spotkania, która najbardziej integruje zebranych – czyli do dobrze i smacznie przygotowanego cateringu, w czasie którego prowadzone są żywiołowe dyskusje w koleżeńskich podgrupach. Uczestnicy rozchodząc się wyrażali nadzieję na ponowne spotkanie w tym samym gronie i miejscu – za rok.


W atmosferę spotkania można się wczuć oglądając zdjęcia Doroty Badowskiej.

 

prev next


PIERWSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU


W dniu 4 grudnia 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu w kadencji 2018-2020. Wzięli w nim udział wszyscy jego członkowie.

  1. Omówiono przebieg zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Zarząd potwierdził gotowość realizacji podjętych wówczas wniosków i uchwał.
  2. Zarząd ukonstytuował się następująco: Marek Łuszczyński – przewodniczący Zarządu, Jerzy Roman – wiceprzewodniczący Zarządu, Jerzy Tkaczyk – wiceprzewodniczący Zarządu, Irena Narewska – sekretarz Zarządu, Jerzy Staszkiewicz – członek Zarządu, Stanisław Pawlikowski – członek Zarządu, Wojciech Marcinkowski – członek Zarządu, Mirosław Pejas – członek Zarządu,
  3. Postanowiono, że spotkanie noworoczne zostanie zorganizowane w dniu 17 stycznia 2019 roku.
  4. Wyznaczono listę dyżurów w siedzibie Zarządu na I kwartał 2019 roku. Dyżury będą pełnione w pokoju 121 w biurowcu „A” w każdy pracujący wtorek, w godzinach 14:00-16:00.
  5. Wiceprzewodniczący Jerzy Roman zdał relację ze swojego udziału w uroczystych obchodach 25-lecia Bielańskiego Klubu Kombatanta.
  6. Wiceprzewodniczący Jerzy Tkaczyk opowiedział o obchodach 50-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi przy warszawskiej hucie, w których wziął udział reprezentując nasze Stowarzyszenie. J. Tkaczyk pracując w Hucie Warszawa był aktywnym honorowym dawcą krwi.


W dniu 22 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Huty ArcelorMittal Warszawa odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Stowarzyszenia podsumowujące dokonania kadencji 2016-2018. Dyskutowano o dalszych losach SPHW mając na uwadze konsekwencje upływającego czasu. W trakcie minionej kadencji SPHW zwiększyło liczbę członków ze 197 do 211. Zarząd odbył 17 oficjalnych posiedzeń poświęconych głównie planowaniu i organizacji przedsięwzięć statutowych oraz ocenie ich realizacji, a także kilkanaście roboczych w sprawach powiadamiania członków SPHW o przygotowywanych imprezach i spotkaniach okolicznościowych.

Systematycznie odbywały się cotygodniowe dyżury członka Zarządu Stowarzyszenia w pokoju 121, użyczonym przez Hutę ArcelorMittal dla naszych potrzeb.

Zarząd rozpoczął kadencję w składzie:

·       Przewodniczący – Jerzy Trześniewski

·       Wiceprzewodniczący – Marek Łuszczyński i Jerzy Roman

·       Sekretarz – Irena Narewska

·       Członkowie – Wojciech Marcinkowski, Stanisław Koc, Mirosław Pejas

W trakcie kadencji z powodu nieoczekiwanej śmierci Jerzego Trześniewskiego, funkcję Przewodniczącego objął Marek Łuszczyński.

Przewodniczący odczytał sprawozdanie Zarządu przedstawiające działania z minionej kadencji.

O działalności Stowarzyszenia możecie zapoznać się przeglądając zakładkę „ŻYCIE SPHW”.

Zebranych zapoznał również z dokumentacją obrazującą starania Zarządu o zmianę nazwy końcowej stacji metra z „Młociny” na „Młociny-Huta”. O tym w zakładkach „ZMIANA NAZWY STACJI. DOKUMENTY”.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Tadeusza Konrada, który sprawnie poprowadził obrady doprowadzając do wyboru nowego Przewodniczącego i nowego Zarządu, oraz kierował dyskusją uczestników.

Przewodniczącym Zarządu na nową kadencję został Marek Łuszczyński, a na członków Zarządu wybrano:

 1.   Irenę Narewską

 2.   Jerzego Romana

 3.   Wojciecha Marcinkowskiego

 4.   Mirosława Pejasa

 5.   Jerzego Tkaczyka

 6.   Stanisława Pawlikowskiego

 7.   Jerzego Staszkiewicza

Zarząd ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w grudniu br.

W Zebraniu uczestniczyli niezawodni przyjaciele naszego Stowarzyszenia: Pani Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany – Anna Czarnecka, Panowie Burmistrzowie Dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, Pan Prezes Zarządu Huty ArcelorMittal – Marek Kempa, Pani Dyrektor ds. Personalnych – Alina Bielecka oraz zaprzyjaźnieni z nami prezesi i przewodniczący organizacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni mieszkaniowych. Goście w swoich wystąpieniach podkreślali pozytywne znaczenie, jakie ma Stowarzyszenie dla Dzielnicy Bielany i Huty ArcelorMittal. Życzyli pomyślności na przyszłość i wytrwałości w działaniu.

Na zakończenie Marek Łuszczyński serdecznie podziękował za wybór, za obdarzenie go zaufaniem i nakreślił program działania na nową kadencję.

Zapewnił, że będą realizowane dotychczasowe, sprawdzone pomysły, takie jak marsze hutnicze, spotkania noworoczne czy uczestnictwo w piknikach Huty ArcelorMittal Warszawa, ale też zostaną wprowadzone nowe, nie mniej atrakcyjne formy.

Omówił też problemy wynikające z prowadzenia strony internetowej SPHW.

Po zakończeniu obrad odbyło się towarzyskie spotkanie przy kawie i herbacie, podczas którego jak zwykle wspominkom nie było końca.

 

                                                                                                           M. Łuszczyński

 

Zdjęcia – Dorota Badowska  i Anna Czarnecka

prev next