ŻYCIE SPHW - KADENCJA 2022-2024

HUTNICZY PIKNIK RODZINNY - PO RAZ DZIEWIĄTY


15 czerwca 2024 roku w licznym gronie członkowie naszego Stowarzyszenia przybyli na boisko treningowe Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie Zarząd Huty ArcelorMittal Warszawa po raz dziewiąty zorganizował piknik rodzinny dla swojej załogi i hutniczych emerytów.

Piknik otworzył Dyrektor Generalny Huty – Artur Gierwatowski w towarzystwie Dyrektor Personalnej Agnieszki Woźniak-Gałki, Burmistrzów Dzielnicy Bielany – Grzegorza Pietruczuka i Włodzimierza Piątkowskiego oraz radnych Agnieszki Goli i Anny Czarneckiej. W krótkich wystąpieniach wszyscy wyrażali zadowolenie z obecności na pikniku członków SPHW, którzy jak: Witold Gębicz, Jerzy Roman, Jerzy Staszkiewicz, Marian Fujak, czy Paweł Prokopczyk, Władysław Michalski i inni, pracę w warszawskiej hucie rozpoczynali jeszcze w latach 50. XX wieku u samego jej zarania i którzy są międzypokoleniowym „łącznikiem” etosu hutniczego – starego hutnictwa z nowym. Jednocześnie mówcy m.in. podkreślali doskonałą współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Huty Warszawa, a Dyrektor Gierwatowski powiedział również, że ma wielką satysfakcję, gdy na różnego rodzaju spotkaniach kierownictw hut ArcelorMittal Polska opowiada o współpracy jego zakładu z naszym Stowarzyszeniem i że nie ma podobnych przykładów takiej działalności u innych.

Wszyscy zaproszeni otrzymali „wejściówki” uprawniające do korzystania z cateringu, który, jak co roku, oferował smakowity wybór dań i napojów dla dorosłych i dla dzieci, i jak powiedział kolega Aleksander Sztablewski – emeryt, a niegdyś kontroler techniczny w WKJ45 – „wszystkiego jest pod dostatkiem, jak na weselu”. Miłą niespodzianką było serwowanie bez ograniczeń lodów oraz orzeźwiających i ciepłych napojów.

Oprócz strawy dla ciała, przygotowano ucztę duchową w postaci bardzo interesującego programu rozrywkowego, a dzieci otrzymały moc atrakcji, w tym urozmaicony plac zabaw dla różnych grup wiekowych: dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, malowanie koszulek, konkursy grupowe i indywidualne.

Gwiazdą wieczoru był zespół Long&Junior specjalizujący się w pop i disco polo, który swoim występem zgromadził pod sceną rzesze fanów żywo reagujących i wykonujących wspólnie z artystami najbardziej znane ich przeboje. Muzyka rozruszała też widzów tanecznie.

Atmosfera wśród uczestników była tak dobra, jak pogoda tego dnia. Słoneczny, ciepły dzień wydatnie poprawiał uczestnikom nastroje, zachęcał do biesiadowania i przyjacielskich rozmów na różne tematy.

Uczestnicy – członkowie naszego Stowarzyszenia przekazują wyrazy uznania dla Zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa oraz Rzecznika Prasowego – pani Ewy Szewczyk za zorganizowanie atrakcyjnej imprezy.


Zdjęcia i filmy (po kliknięciu w linki): Dorota Badowska, Irena Narewska i Jan Filipczak.

https://youtu.be/z-8t6AEnHiI

https://youtu.be/6l1RsTMuXOM

https://youtu.be/AuMKOKeQKqo4 MAJA - DZIEŃ ŚW. FLORIANA - DNIEM HUTNIKA 


W dniu 9 maja 2024 roku Zarządy Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy i Huty ArcelorMittal Warszawa, ze wsparciem władz Dzielnicy Bielany, zorganizowały po raz siódmy marsz hutników warszawskich na trasie Rondo Hutników Warszawskich – brama główna Huty ArcelorMittal Warszawa, w którym wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia – emeryci byłej Huty Warszawa, obecni pracownicy Huty ArcelorMittal, zaproszeni goście z organizacji społecznych działających na Bielanach oraz spontanicznie mieszkańcy Bielan – łącznie ponad 250 osób, w tym 10 osób w strojach hutniczych i 25-osobowa orkiestra dęta z Huty Łabędy.

Obecne były władze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – burmistrz Grzegorz Pietruczuk, jego zastępcy – Sylwia Lacek, Włodzimierz Piątkowski i Andrzej Malina oraz radni dzielnicy: Agnieszka Gola i Marcin Włodarczyk.

Hutę ArcelorMittal Warszawa reprezentował cały jej Zarząd: prezes Marek Kempa, dyrektor generalny Artur Gierwatowski, dyrektor finansowy Dariusz Marchewka oraz dyrektor personalna – Agnieszka Gałka-Woźniak, a także rzeczniczki prasowe – Ewa Karpińska i Ewa Szewczyk.

Związki zawodowe działające przy hucie reprezentowane były przez Grzegorza Antkiewicza – przewodniczącego NSZZ Solidarność Huty ArcelorMittal Warszawa, Renatę Lasocką – przewodniczącą Międzyzakładowego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Warszawa oraz Kazimierza Muczyńskiego – przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Huty ArcelorMittal Warszawa. Były też obecne Katarzyna Orłowska – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej DOMHUT, w zasobach której mieszkają hutnicy warszawscy, i Anna Leszczyńska-Suda – dyrektor Bielańskiego Centrum Wsparcia Seniora.

Gośćmi honorowymi byli:

- Anna Czarnecka, która w maju 2014 roku przewodniczyła komitetowi obywatelskiemu wnioskującemu o nadanie nowemu rondu na Bielanach nazwy „Rondo Hutników Warszawskich”. Uroczystość nadania rondu nazwy odbyła się 6 listopada 2014 roku.

- 96-letni Witold Gębicz, który pracę w Hucie Warszawa rozpoczął w 1951 roku jako jeden z pierwszych jej pracowników.

- Por. Józef Kassyk – przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta.

Przy Rondzie Hutników Warszawskich odbyła się oficjalna uroczystość związana z Dniem Hutnika, który obchodzony jest 4 maja, w dniu św. Floriana.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Marek Łuszczyński – przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy, który też serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych i poprosił o zabranie głosu Marka Kempę – prezesa Zarządu Huty i Artura Gierwatowskiego – dyrektora generalnego Huty oraz Grzegorza Pietruczuka – burmistrza Dzielnicy Bielany.

Pod tablicą z nazwą Ronda Hutników Warszawskich delegacja uczestników złożyła okolicznościową wiązankę kwiatów, po czym ruszył pochód, na czele którego szła orkiestra z Huty Łabędy kierowana przez kapelmistrza Gerarda Wolany, a za nią koledzy w strojach hutniczych, którzy nieśli transparent o treści „DZIEŃ HUTNIKA” i dwie tablice z napisami: „MARSZ HUTNIKÓW WARSZAWSKICH” i „10 LAT RONDA HUTNIKÓW WARSZAWSKICH” oraz flagi narodowe i hutnicze.

Uczestnicy marszu mieli pamiątkowe przypinki otrzymane nieodpłatnie z Muzeum Hutnictwa w Chorzowie oraz chorągiewki biało-czerwone i hutnicze pomarańczowo-czarne.

Cała trasa marszu od Ronda Hutników Warszawskich do biurowca Huty ArcelorMittal Warszawa, gdzie przy pomniku-walcarce – symbolu hutniczego trudu również złożono wieniec, była zabezpieczana przez policję i straż miejską.

Na szerokich schodach przed biurowce uczestnicy zostali sfotografowani i sfilmowani z drona.

Po marszu odbyło się spotkanie koleżeńskie, w trakcie którego słuchano koncertu muzyki filmowej w wykonaniu orkiestry z Huty Łabędy oraz konsumowano hutniczą grochówkę i tort ufundowany przez Hutę ArcerloMittal Warszawa dla uczczenia 10-lecia nadania nazwy „Rondo Hutników Warszawskich”.

Przez cały czas trwania imprezy pogoda była bardzo sprzyjająca, tak jak atmosfera wśród jej uczestników.

Zdjęcia i filmy wykonali członkowie naszego Stowarzyszenia – Dorota Badowska, Małgorzata Siekierska i Jan Filipczak.

Linki do filmów:
https://youtu.be/IrjkHHTZ1NI  koncert 1 przed stacją metra Wrzeciono

https://youtu.be/soCb1Fuw3Bc koncert 2 przed stacją metra Wrzeciono

https://youtu.be/WZriMCntkMI  przemarsz ul. Kasprowicza

https://youtu.be/XzHqQQGHdYY  koncert przed biurowcem hutyWIELKANOCNE SPOTKANIE W STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ HUTY WARSZAWA


20 marca 2024 roku członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa przybyli do Huty ArcelorMittal Warszawa, by uczestniczyć w poprzedzającym Święta Wielkanocne spotkaniu, zorganizowanym przez Zarząd SPHW, a ufundowanym przez Zarząd Dzielnicy Bielany i Zarząd Huty ArcelorMittal.

Święta Wielkanocne są najpiękniejsze w naszej tradycji świąt. Są to święta rodzinne. Rodziny spotykają się przy wspólnym stole zastawionym tradycyjnymi potrawami. Jako jedna wielka hutnicza rodzina spotkaliśmy się na Wielkanocnym Śniadaniu, na które przybyli również: Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski – Burmistrzowie Dzielnicy Bielany, Anna Czarnecka – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany, Agnieszka Gola – Radna Dzielnicy Bielany, Agnieszka Gałka-Woźniak – Dyrektor Personalna Huty ArcelorMittal Warszawa oraz Ewa Szewczyk – Rzecznik Prasowy Huty. Wśród uczestników nie zabrakło też członków SPHW, którzy pełnią ważne funkcje w organizacjach społecznych w dzielnicy: por. Józefa Kassyka – Prezesa Bielańskiego Klubu Kombatanta, Tadeusza Włodarczyka – Prezesa Stowarzyszenia „Gladiator”, Katarzyny Orłowskiej – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMHUT”, Barbary Wojciechowskiej – kierującej PTTK przy Hucie ArcelorMittal Warszawa, Edmunda Czesaka – szefa hutniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi, Kazimierza Muczyńskiego – prowadzącego Koło Emerytów i Rencistów „Solidarność” Huty ArcelorMittal Warszawa.

To uroczyste spotkanie było okazją do przyjacielskich i serdecznych rozmów dawnych kolegów z pracy, którzy nawzajem składali i przyjmowali życzenia świąteczne: zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, optymizmu, dobrego nastroju, wiosennego słońca, pomyślności w życiu prywatnym, a pracującym – także w życiu zawodowym. Nie zabrakło też życzeń sukcesów dla Włodarzy Dzielnicy Bielany podczas nadchodzących wyborów samorządowych.

Ponad 80. uczestników śniadania zasiadło przy wspólnym  biesiadnym stole z przysmakami wielkanocnymi. Nastrój w sali panował iście świąteczny i rodzinny, co obrazują zdjęcia wykonane przez  Dorotę Badowską.Tradycyjnie od wielu lat, dzięki gościnności Huty ArcelorMittal Warszawa, spotykamy się w styczniu na „Noworocznym Spotkaniu”, by w przyjacielskim gronie porozmawiać o wydarzeniach roku minionego i planach na rok kolejny, ale też odświeżyć wizerunki dawno niewidzianych przyjaciół, towarzyszy pracy, których przed laty widywaliśmy codziennie. Spotkania te mają charakter odświętny.

11 stycznia 2024 roku Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Marek Łuszczyński przywitał wszystkich uczestników przybyłych na spotkanie, a wśród nich gości: Burmistrza Dzielnicy Bielany Grzegorza Pietruczuka, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bielany Włodzimierza Piątkowskiego, Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Bielany – Annę Czarnecką, Dyrektora Generalnego Członka Zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa Artura Gierwatowskiego, Członka Zarządu Huty Agnieszkę Gałkę-Woźniak, Ewę Karpińską i Ewę Szewczyk – Rzecznika Prasowego Huty.

Przewodniczący Zarządu powiedział:

„Ponieważ jest to pierwsze spotkanie w roku 2024, zacznę od złożenia wszystkim tu obecnym Państwu życzeń noworocznych: gospodarzom Dzielnicy Bielany i Huty ArcelorMittal Warszawa życzę sił i wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzonych celów, a gdyby się zdarzały trudne sytuacje – podejmowania trafnych decyzji, zadowolenia i satysfakcji z pracy. Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę z nami oraz za życzliwe i materialnie wspieranie naszej statutowej działalności. Włodarzom Dzielnicy życzymy ponadto pomyślnych wyborów samorządowych.

A wszystkim życzę dobrego zdrowia, szczęścia w rodzinie, jak najmniej zgryzot w życiu osobistym i zawodowym, dostatku i optymizmu oraz spokoju i normalności w naszej ojczyźnie.”  

Przypomniał, ilustrowane slajdami, wydarzenia z 2023 roku, w których uczestniczyli członkowie SPHW. Wydarzenia te są opisane poniżej w tej zakładce.

Następnie głos zabrał Włodzimierz Piątkowski, który w imieniu Zarządu Dzielnicy Bielany złożył uczestnikom życzenia noworoczne i zapewnił, że organizacja taka jak nasza może liczyć na życzliwe wsparcie przez jednostki organizacyjne Urzędu Dzielnicy. Dyrektor Generalny Huty Artur Gierwatorski powiedział, że ma dużą satysfakcję z tego, że organizacja taka jak SPHW, zrzeszająca byłych pracowników Huty Warszawa działa prężnie przy zakładzie przez niego kierowanym, co jest swoistym ewenementem na tle innych firm. Życzył również obecnym wszelkiej pomyślności w 2024 roku i – przede wszystkim – zdrowia.

Podczas spotkania noworocznego panowała atmosfera iście rodzinna.

Dziękujemy Zarządowi Huty ArcelorMittal Warszawa za gościnę i wszelką pomoc w realizacji spotkania.


Zdjęcia wykonały: Irena Narewska i Dorota BadowskaWIGILIA W STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ HUTY WARSZAWA


W dniu 7 grudnia 2023 roku do ustrojonej piękną, żywą choinką sali konferencyjnej w biurowcu Huty ArcelorMittal przybyli hutnicy warszawscy z naszego Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście, aby świętować wspólnie najpiękniejszy wieczór roku i wspólnie spożyć tradycyjne potrawy wigilijne, przełamać się opłatkiem i przekazać sobie życzenia pomyślności na przyszłość.

Święta Bożego Narodzenia tradycyjnie obchodzone są w zaciszu domowym wśród rodziny i przyjaciół. Hutnicy warszawscy, którzy w rozmowach wspominają swoje lata pracy, dawną Hutę Warszawa nazywają Matką-Hutą, a siebie – członkami hutniczej rodziny.

Jak wielka rodzina zasiedliśmy do wspólnego stołu nakrytego białym obrusem, ozdobionego stroikami, bombkami i siankiem, aby spożyć tradycyjne potrawy wigilijne: pierogi, barszcz, kapustę z grzybami, rybę, sałatkę jarzynową, śledzie, ciasta i owoce. Zimowy nastrój tworzył padający śnieg za oknem oraz pokryte nim iglaki. Z głośników płynęły polskie kolędy oraz świąteczna piosenka Czerwonych Gitar „Jest taki dzień”.

Na nasze spotkanie wigilijne przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, jego Zastępca – Włodzimierz Piątkowski, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Anna Czarnecka, Dyrektor Generalny Huty ArcelorMittal Warszawa Artur Gierwatowski, Dyrektor Personalna Alina Bielecka oraz rzeczniczki prasowe Huty Ewa Karpińska i Ewa Szewczyk.

Przewodniczący Zarządu SPHW Marek Łuszczyński witając przybyłych powiedział:

„Dzisiejszy wieczór jest okazją do mocniejszej integracji naszego środowiska, do serdecznych przyjacielskich spotkań i rozmów. Wigilia to czas, który przynosi nam wiele radości, ciepła i uśmiechu. 

Patrząc na Wasze twarze dostrzegam odbicie wszystkich chwil, które wspólnie przeżyliśmy na organizowanych przez nas w tym roku spotkaniach. Chwil radosnych i – niestety – bardzo smutnych. Wielu naszych kolegów nigdy już nie przybędzie na spotkanie z nami. Osobiście dziękuję Wam za wsparcie, którym mnie obdarzacie, z którego czerpię energię do skutecznego działania na rzecz naszej społeczności i naszej Huty Warszawa.

W tej wyjątkowej chwili składam Wam i Waszym bliskim życzenia zdrowia, szczęścia, spokoju i radości, a magia świąt Bożego Narodzenia niech sprawi, by każdy dzień był pełen dobrych nowin. Życzę wszystkim mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym, a pracującym – także w życiu zawodowym.

Niech to spotkanie będzie znakiem, że razem możemy osiągnąć więcej, niech wzmocnią się nasze koleżeńskie więzi, umocni wzajemna pomoc i szacunek.”

Przewodniczący Stowarzyszenia podziękował Zarządom Dzielnicy Bielany i Huty ArcelorMittal Warszawa za materialne wsparcie naszej uroczystości.

Życzenia świąteczne przy opłatku złożyli hutnikom Włodarze Dzielnicy Bielany oraz Dyrektor Generalny Huty ArcelorMittal.

Hutnicy również życzyli naszym gościom wszelkiej pomyślności.

Uwieńczeniem wieczoru był występ Dominika Olszewskiego, który grając na banjo zachęcił towarzystwo do wspólnego śpiewania kolęd.

Przez cały czas spotkania wigilijnego atmosfera była bardzo serdeczna, radosna i wręcz rodzinna, co uwieczniły na zdjęciach Irena Narewska i Dorota Badowska.„HUTA WARSZAWA. BLISKA NIEZNAJOMA” – CYKL IMPREZ PRZYBLIŻAJĄCYCH MIESZKAŃCOM BIELAN STARĄ, 70-LETNIĄ HUTĘ WARSZAWA I CAŁKIEM MŁODĄ HUTĘ ARCELORMITTAL WARSZAWA


Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy aktywnie wsparli projekt Bielańskiej Fototeki i Huty ArcelorMittal Warszawa pt. „Huta Warszawa. Bliska nieznajoma”, popularyzujący historię największego zakładu pracy na Bielanach. Środki na projekt zostały pozyskane z Funduszu Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawy oraz Huty ArcelorMittal. Braliśmy udział w realizacji czterech istotnych wydarzeń, które miały miejsce w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica przy ul. Romaszewskiego 19.

W dniu 26 października 2023 roku był pokaz ponad godzinnego filmu zrealizowanego w 1977 roku pt. „Rok Huty Warszawa”, składającego się z czterech części, obrazującego toczące się życie w zakładzie pracy w różnych porach roku. Mogliśmy poznać historię huty od jej budowy, poprzez codzienną produkcję, do pozaprodukcyjnej codzienności zakładu: do funkcjonowania zakładowej służby zdrowia, stołówek zakładowych, szkolnictwa zawodowego, wypoczynku załogi i jej rodzin. Film można obejrzeć korzystając z załączonych linków.

odc. 1 "Jesień. Wytop stali" 

https://tiny.pl/c4h6s

odc. 2 " Zima. Walcowanie" 

https://tiny.pl/c4h63

odc. 3 "Hutnicza wiosna" 

https://tiny.pl/c4hvq

odc. 4 "Lato w Hucie Warszawa"

https://www.facebook.com/bielanskafototeka/videos/869872234414747

Film udostępniony dzięki uprzejmości Huty ArcelorMittal Warszawa.


W dniu 7 listopada 2023 roku na parterze i I piętrze biblioteki odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Była taka Huta” z udziałem wiceburmistrza Bielan Włodzimierza Piątkowskiego, dyrektora generalnego Huty ArcelorMittal Warszawa Artura Gierwatowskiego i licznego grona członków naszego Stowarzyszenia, w tym: Kazimierza Bochyńskiego, Marka Łuszczyńskiego i Jerzego Tkaczyka, którzy wcześniej identyfikowali obiekty, sytuacje i osoby przedstawione na archiwalnych fotografiach z lat 60., 70. i 80. XX wieku, wykonanych przez Jerzego Knuta, Kazimierza Dochę oraz Adama Szymańskiego. Wystawę przygotowali: Bartłomiej Frymus, który dokonał wyboru prezentacji ze zbioru liczącego ponad 700 zdjęć, i Justyna Eberle, autorka projektu graficznego wystawy.

Otwierając wystawę Włodzimierz Piątkowski – wiceburmistrz Bielan powiedział:

Cieszy mnie, że pamięć o Hucie i hutnikach jest upowszechniana i archiwizowana dla kolejnych pokoleń. Nie byłoby Bielan bez Huty Warszawa, która dalej odgrywa ważną rolę w życiu naszej dzielnicy.” 

Artur Gierwatowski, dyrektor generalny Huty ArcelorMittal Warszawa, dziękując za przygotowanie wystawy, powiedział:

Dzięki współpracy w Bielańską Fototeką zdjęcia z naszego archiwum ujrzały światło dzienne. Dziękujemy panu Bartkowi Frymusowi, który spędził wiele godzin digitalizując te albumy, a także naszym starszym kolegom ze Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy, którzy poświecili dużo czasu, by zidentyfikować kolegów pojawiających się na ekspozycji. Fakt, że możemy liczyć na wsparcie i owocną współpracę z dwoma stowarzyszeniami byłych pracowników jest moim zdaniem wyjątkowy i pokazuje, jak silna społeczność otacza nasz zakład.”W dniu 10 listopada 2023 roku o godzinie 18:00 odbył się „Wieczór hutniczych opowieści” z udziałem długoletnich pracowników Huty Warszawa i licznie zgromadzonej publiczności, zainteresowanej tematem spotkania. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali:

  • Kazimierz Bochyński – w latach 60. ubiegłego wieku pracował w Dziale Kontroli Jakości jako kierownik WKT45, następnie szef DKJ. W latach 80. był inspektorem zarządzania i organizacji pracy w Hucie Warszawa, a następnie Zastępcą Dyrektora ds. Pracowniczych.
  • Edmund Arendzikowski – w kwietniu 1967 roku, po ukończeniu krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, rozpoczął pracę w Hucie Warszawa jako stażysta na Walcowni Drobnej. Po ukończeniu stażu objął stanowisko kierownika zmiany. Był też kierownikiem w dziale organizacji normowania, utrzymania ruchu w Wydziale Remontowo-Mechanicznym, a do emerytury w 2001 roku pełnił funkcję kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Jerzy Staszkiewicz – po studiach inżynierskich na Politechnice Gliwickiej rozpoczął pracę w Hucie Warszawa w 1955 roku w Wydziale Remontowo-Budowlanym. Pełnił funkcję kierownika Centralnej Służby Remontowej oraz kierownika utrzymania ruchu wydziału Ciągarni.

Koledzy odpowiadali na pytania Piotra Czerwińskiego – przewodnika po Warszawie, edukatora, przewodnika muzealnego, dotyczące ich drogi i kariery zawodowej w Hucie Warszawa, albowiem dla całej trójki praca w hucie była ich pierwszą, poważną robotą, np. inżynier Staszkiewicz kierował budową w pierwszym etapie wszystkich pieców na Stalowni oraz pieców wgłębnych na walcowniach, grzewczych na ciągarni i… hutniczych kominów.

Koledzy opowiadali o Hucie Warszawa, której nie ma, a która pozostała w ich pamięci, o trudnych warunkach, w jakich wytwarzano stal w starych, XX-wiecznych hutach, podkreślali jednocześnie, że na tamte czasy nasza huta i używane przez nią technologie były zaliczane do nowoczesnych, a sama huta była przodującą w Polsce w produkcji stali najwyższej jakości.

W trakcie rozmowy wyświetlano zdjęcia i dokumenty huty, często unikatowe, znalezione w różnych archiwach.

Biorący udział w „Wieczorze hutniczych opowieści” mieli możliwość otrzymania książek wydanych przez nasze Stowarzyszenie: „Była taka huta, byli tacy ludzie”, „Historia stalą pisana”, „Huta Warszawa – miasto – społeczność – kultura”.


14 listopada o godzinie 18:00 w ww. bibliotece odbył się kolejny „Wieczór hutniczych opowieści”. Pierwsze spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Tym razem byli hutnicy opowiedzieli o funkcjonowaniu zakładu w latach 70. i 80., a także o zakładowej kolei. Wydział kolejowy zatrudniał około 300 osób, a wewnętrzna sieć torów w hucie liczyła ponad 130 kilometrów. Zakład miał własne wagony, lokomotywy spalinowe i parowozy, służby remontowe, również odpowiednie dźwigi do reagowania w sytuacjach awaryjnych na torach.

O hucie opowiedzieli członkowie SPHW:

  • Adam Gezek – pracę na Wydziale Kolejowym rozpoczął w 1971 roku. Pracował m.in. jako nastawniczy, maszynista, dyżurny ruchu, kierownikiem utrzymania ruchu, w końcu kierownik całego wydziału kolejowego Huty Warszawa, a potem Huty Lucchini. Na emeryturę odszedł w 2004 roku.
  • Henryk Kowalski – w hucie od lat 70. Pracował m.in. jako pracownik warsztatów kolejowych, potem był maszynistą, kierownikiem zmiany wydziału kolejowego huty i ponownie maszynistą – do przejścia na emeryturę.
  • Jan Nowicki – jeden z byłych dyrektorów huty ds. produkcji. Pracę w Hucie Warszawa rozpoczął w 1972 roku i przeszedł w niej wszystkie szczeble stanowisk produkcyjnych. Był szefem walcowni w Hucie Lucchini, a potem dyrektorem ds. produkcji w Hucie ArcelorMittal.

Spotkanie z byłymi pracownikami Huty Warszawa, tak jak poprzednio, poprowadził Piotr Czerwiński.

Po spotkaniu uczestnicy mieli okazję otrzymać egzemplarz książki „Koleje bielańskie” autorstwa Bogdana Pokropińskiego, byłego pracownika Wydziału Kolejowego Huty Warszawa.

Zdjęcia: Dorota Badowska, Irena Narewska, K. Gaweł


UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA PRZY POMNIKU STRZELCÓW  KANIOWSKICH

W miejscu heroicznej bitwy stoczonej na północnych przedpolach Warszawy przez 30. Pułk Strzelców Kaniowskich z niemieckim najeźdźcą warszawscy hutnicy w roku 1978 wystawili pomnik upamiętniający żołnierzy polskich poległych w tej bitwie, toczonej w znacznej części na terenie, na którym w latach 50. XX wieku wybudowano Hutę Warszawa.

Co roku przy pomniku organizowane są przez Zarząd Dzielnicy Bielany uroczystości upamiętniające polskich bohaterów – uczestników tych krwawych wydarzeń, w których poległo blisko 600 obrońców Warszawy i ojczyzny.

Uczestnikami patriotycznej uroczystości w dniu 21 września 2023 roku byli kombatanci zrzeszeni w Bielańskim Klubie Kombatanta, któremu przewodniczy por. Józef Kassyk, delegacje młodzieży szkolnej z bielańskich szkół z pocztami sztandarowymi, warszawscy hutnicy z obecnej Huty ArcelorMittal i emerytowani pracownicy byłej Huty Warszawa zrzeszeni w Stowarzyszeniu Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy oraz członkowie innych organizacji społecznych działających na terenie dzielnicy Bielany.

Władze Dzielnicy Bielany reprezentowane były m.in. przez: Annę Czarnecką – Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy, Burmistrza Grzegorza Pietruczuka, Wiceburmistrza Włodzimierza Piątkowskiego. 

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa wieniec z szarfą „Obrońcom Warszawskich Termopili – członkowie SPHW – warszawscy hutnicy” złożyła delegacja w składzie Marek Łuszczyński, Irena Narewska i Dominik Olszewski. Wieniec ten był jednym z wielu, które zostały złożone przy pomniku.

 

Zdjęcia – Dorota Badowska 6 WRZEŚNIA 2023 ROKU
 - TRZECI PIKNIK SPHW W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ


Można powiedzieć, że wrześniowe wyjazdy do Puszczy Kampinoskiej stały się już tradycją w naszym Stowarzyszeniu, albowiem po raz trzeci reprezentatywne 60-osobowe grono członków SPHW wzięło udział w jesiennym, integracyjnym spotkaniu w Krogulcu, które odbyło się pod hasłem „Od Huty Warszawa do Huty ArcelorMittal”.

W dniu 6 września 2023 roku o godzinie 11:00 spod bramy głównej huty ArcelorMittal Warszawa wyjechał autokar z uczestnikami do miejscowości położonych w sercu Puszczy Kampinoskiej – Wiersze i Krogulec.

We wsi Wiersze odbyła się uroczystość patriotyczna związana z okresem II wojny światowej. Wieś ta w czasie trwania Powstania Warszawskiego była stolicą Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, bronionej przed Niemcami przez Zgrupowanie Armii Krajowej „Kampinos”, utworzone z oddziałów kresowych pod dowództwem porucznika Adolfa Pilcha, pseudonim „Góra”, przybyłych w te okolice pod koniec lipca 1944 roku z Nowogródczyzny oraz oddziałów VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Dowódcą Zgrupowania został kapitan Józef Krzyczkowski, pseudonim „Szymon”.

Emerytowani warszawscy hutnicy, wśród których jest wielu pamiętających tamten okropny czas, złożyli wieniec pamięci u stóp Pomnika Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, w imieniu Burmistrza Dzielnicy Bielany wieniec złożyła Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Anna Czarnecka. Okolicznościowe tematyczne, krótkie wystąpienia wypowiedzieli por. Józef Kassyk – przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta oraz Marek Łuszczyński – przewodniczący Zarządu SPHW.

Uczestnicy chwilą milczenia uczcili pamięć bohaterów.

Następnie wszyscy udali się na cmentarz wojenny, na którym spoczywają m.in. polegli lub zmarli od ran odniesionych w nocy z 1 a 2 sierpnia 1944 roku żołnierze AK, którzy podjęli próbę zdobycia niemieckiego lotniska wojskowego położonego na Bielanach. Walki o lotnisko toczyły się na terenie, na którym w latach 50. XX wieku wybudowano naszą hutę. Por. Józef Kassyk przy tablicy upamiętniającej te wydarzenia złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów i zapalił symboliczny znicz.

W skupieniu i zadumie wysłuchano wzruszającej, granej na trąbce melodii „Cisza”.

Dalsza część uroczystości patriotycznych odbyła się w Alei Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej przy Stacji I ufundowanej przez Dzielnicę Bielany. Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Anna Czarnecka złożyła przy niej wiązankę kwiatów, a przewodniczący Zarządu SPHW Marek Łuszczyński zapalił znicz.

Następnie wszyscy udali się do ośrodka agroturystycznego prowadzonego przez pana Andrzeja Mikulskiego we wsi Krogulec. Na przybyłych czekała hutnicza grochówka z wkładką mięsną oraz zimny bufet.

Przewodniczący Stowarzyszenia powitał wszystkich przybyłych, w tym Burmistrza Dzielnicy Bielany Grzegorza Pietruczuka i jego Zastępcę Włodzimierza Piątkowskiego, Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Bielany Annę Czarnecką, Rzecznika Prasowego Huty ArcelorMittal Warszawa – Ewę Szewczyk, przewodniczącego Bielańskiego Klubu Kombatanta por. Józefa Kassyka oraz emerytowanego dyrektora w Hucie ArcelorMittal – Jana Nowickiego.

Dyrektor Jan Nowicki wygłosił pogadankę o kolejach losu Huty Warszawa w okresie przemian ustrojowych, w której udowodnił słuszność wybranej drogi restrukturyzacyjnej, a następnie prywatyzacyjnej huty, naświetlił sytuację gospodarczą tamtego okresu w Polsce, gdy upadek firm opierających swoją produkcję na wyrobach hutniczych, takich jak: Ursus, FSO, Zakłady Mechaniczne „Nowotko”, Zakłady Mechaniczne „Waryński”, Fabryki Łożysk Tocznych spowodował brak zamówień krajowych na produkty wytwarzane przez Hutę Warszawa. Jednocześnie nowoczesny, jak na tamte czasy, park maszynowy funkcjonujący w hucie, okazał się niesprawny do produkcji wyrobów odpowiadających jakością wymagającym zagranicznym odbiorcom. Huta potrzebowała ogromnych nakładów finansowych na unowocześnienie swoich mocy produkcyjnych. Środków tych w Polsce nie było. Jedynym rozwiązaniem było znalezienie inwestora zewnętrznego z odpowiednim kapitałem inwestycyjnym. Takim inwestorem została włoska firma Lucchini, która za niewielkie w sumie pieniądze uzyskała 51% akcji w spółce joint-venture o nazwie Huta Lucchini Warszawa sp. z o.o. Włosi zobowiązali się do zainwestowania 200 mln dolarów w proces modernizacji huty. W trakcie trwania spółki joint-venture właściciele włoscy dogłębnie przeanalizowali koszty produkcji i jakość produktów finalnych poszczególnych wydziałów huty. Uznano, że niektóre wydziały nie spełniają oczekiwań jakościowych i asortymentowych, i jako nierentowne, nieprzydatne były likwidowane. W 1998 roku oddano do użytku nową Stalownię z piecem elektrycznym Danieli i urządzeniami do ciągłego odlewania stali. W 2005 roku grupa Arcelor przejęła hutę Lucchini Warszawa. W 2006 roku nastąpiło połączenie grup Arcelor i Mittal i w Warszawie rozpoczęła działalność Huta ArcelorMittal Warszawa sp. z o.o. W 2008 roku oddano do użytku nowoczesną Walcownię. Huta jest obecnie renomowanym producentem wyrobów długich ze stali węglowych i specjalnych. Wyroby produkowane przez ArcelorMittal Warszawa znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, łożyskowym, budowlanym. Huta Warszawa już pod postacią Huta ArcelorMittal Warszawa sp. z o.o. jako jedyna z tak zwanego przemysłu kluczowego przetrwała w Warszawie w warunkach transformacji ustrojowej, przyjmując zasady funkcjonowania obowiązujące na wolnym rynku i świetnie sobie na tym rynku radzi.

Po wykładzie dyrektora Jana Nowickiego odbyło się spotkanie z władzami Dzielnicy Bielany. Goście serdecznie wyrażali się o działalności Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców Bielan – hutniczych emerytów i w uznaniu tego wręczyli przewodniczącemu SPHW tablicę gratulacyjną, życząc jednocześnie zachowania tej „młodzieńczej werwy”, jaką prezentują członkowie Stowarzyszenia, na wiele, wiele lat. Podkreślali również, że z przyjemnością goszczą na naszych spotkaniach, które są bezinteresowne i odbywają się po to, by starzy przyjaciele mogli się sobą nawzajem nacieszyć.

Po wystąpieniach oficjalnych rozpoczęła się rozrywkowa część spotkania składająca się z grilla i występu świetnej Kapeli Warszawskiej, którą na naszych imprezach gościmy po raz czwarty, z repertuarem, który przeniósł nas w lata 60. i 70. XX wieku, a więc do lat, kiedy byliśmy piękni i młodzi. Uczestnicy pikniku bawili się śpiewając i tańcząc. Podobnie jak w roku ubiegłym, wzbudzając podziw kolegów, 94-letni Dominik Olszewski, który grając na banjo przy wsparciu kapeli zaśpiewał piosenkę „Warszawa da się lubić”, i nie tylko.

O 16:30 spotkanie dobiegło końca. Uczestnicy pikniku wsiadając do autokaru wyrażali zadowolenie, że byli razem, i nadzieję, że za rok spotkają się znów w Krogulcu! Spotkanie to było możliwe dzięki wypróbowanym przyjaciołom naszego Stowarzyszenia, a więc Radzie i Zarządowi Dzielnicy Bielany i Zarządowi Huty ArcelorMittal.

Zdjęcia i filmy: Dorota Badowska i Małgorzata Siekierska

https://youtu.be/LtP4uKMa06I

https://youtu.be/aQLmLpUw068

https://youtu.be/jbhfx8R9SV8

https://youtu.be/SJGCwhxcRfs

https://youtu.be/3ZRyVWWNIr0
DRUGA WYCIECZKA PO HUCIE ARCELORMITTAL WARSZAWA


6 lipca 2023 roku członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy i członkowie Koła Emerytów zrzeszonych w NSZZ Solidarność zwiedzili wydziały produkcyjne Huty ArcelorMittal Warszawa. Wśród zwiedzających był inżynier Jerzy Staszkiewicz, który od 1956 roku pracował w Hucie Warszawa, budując jej piece hutnicze oraz Paweł Prokopczuk – w 1959 roku trzeci wytapiacz na Stalowni, potem pierwszy, a w chwili odejścia na emeryturę po 33 latach pracy – kierownik zmiany pieców. Z przyjemnością słuchało się wywodów obu panów dotyczących różnicy w pracy Stalowni XX-wiecznej Huty Warszawa, i nowoczesnej – XXI-wiecznej Stalowni Huty ArcelorMittal. Różnice, jak mówili, widać gołym okiem na korzyść współczesnej Stalowni. Stanisław Kałuża – jeden z najświeższych hutniczych emerytów i od niedawna członek SPHW, wziął udział w wycieczce z żoną i synem. Odwiedził swoje niedawne jeszcze miejsce pracy, gdzie przepracował łącznie 39 lat. Jest niejako "łącznikiem" między starą Hutą Warszawa i nową Hutą ArcelorMittal.

Po zwiedzeniu Stalowni zwarta, zdyscyplinowana grupa odwiedziła pracujących warszawskich walcowników. Na zmianie było ich podobno 17, co trudno było zauważyć. Procesy produkcyjne współczesnej huty są mocno zautomatyzowane, a kierowanie nimi odbywa się z klimatyzowanych, skomputeryzowanych kabin.

Praca współczesnych hutników jest również pracą bardzo ciężką, ale nie tak ciężką, jaką była w starej Hucie Warszawa. Obecnie w procesach technologicznych i produkcyjnych na każdym kroku widać nowoczesność oraz zastosowanie urządzeń wyręczających człowieka.

Za zorganizowanie wycieczki serdecznie dziękujemy Paniom Ewie Karpińskiej i Ewie Szewczyk oraz wszystkim pracownikom Stalowni i Walcowni, którym pewnie ta wycieczka przeszkadzała w pracy, chociaż nie dali nam tego odczuć.

Zdjęcia i filmy zawdzięczamy Dorocie Badowskiej, Annie Czarneckiej i Małgorzacie Siekierskiej.

https://youtu.be/-mDPU6-Ba9U

https://youtu.be/09qbfKg5Yr8

https://youtu.be/IOPBikgjegA

https://youtu.be/1ZA_VBP_jB4

https://youtu.be/wsC-MXqNiV0

https://youtu.be/u5q-9FUo3sY
ÓSMY RODZINNY PIKNIK HUTY ARCELORMITTAL WARSZAWA


W 70-osobowej grupie członkowie naszego Stowarzyszenia spotkali się w dniu 17 czerwca 2023 roku na zorganizowanym przez Hutę ArcelorMittal ósmym pikniku rodzinnym, który odbył się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.

Uczestnikami pikniku, oprócz nas, byli głównie pracownicy Huty ArcelorMittal i ich rodziny oraz członkowie innych organizacji współpracujących z hutą.

Piknik otworzył Dyrektor Generalny Huty – Artur Gierwatowski oraz Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, jego Zastępca – Włodzimierz Piątkowski i Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany – Anna Czarnecka. Wszyscy życzyli uczestnikom miłych chwil spędzonych na imprezie w towarzystwie rodzin i przyjaciół.

Spotkanie, jak zawsze, miało kapitalną atmosferę, pogoda dopisała, humory też, przedział wiekowy od niemowlaków po 95-latków. Można było najeść się, napić, pobawić, nagadać, pośmiać. Dzieci miały swoje atrakcje, ale i dorośli mieli swój konkurs taneczny, który wygrali nasi seniorzy – Jola i Tadeusz Pejasowie.

Na zakończenie wieczoru wystąpił Sławomir.

Udział w imprezie pozwolił wielu naszym kolegom na kolejne towarzyskie i koleżeńskie spotkanie, na którym dochodziło do wzajemnie okazywanej sobie serdeczności.

Przy pożegnaniach jak zwykle wszyscy życzyli sobie spotkania na pikniku w 2024 roku, jednocześnie dobrze oceniając organizację tegorocznej imprezy i wyrażając podziękowania dla kierownictwa Huty ArcelorMittal Warszawa oraz pań Ewy

Karpińskiej i Ewy Szewczyk.

O atmosferze na imprezie mówią zdjęcia wykonane przez Dorotę Badowską, Annę Czarnecką i Mirosława Pejasa.

Do obejrzenia są dwa filmy nakręcone przez Mirka Pejasa - linki poniżej: 

https://youtu.be/mHkTgJQWguo

https://youtu.be/seAwH9Z_yao
HUTNICZY MARSZ PO RAZ SZÓSTY


18 maja 2023 roku świętowaliśmy z małym, dwutygodniowym opóźnieniem Dzień Hutnika. Po raz szósty odbył się nasz coroczny marsz na trasie Rondo Hutników Warszawskich – brama główna Huty ArcelorMittal Warszawa, w którym udział wzięli, oprócz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy, pracownicy Huty ArcelorMittal z Dyrektorem Naczelnym Arturem Gierwatowskim, członkami Zarządu – Aliną Bielecką i Dariuszem Marchewką, Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, jego Zastępca Włodzimierz Piątkowski, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy – Anna Czarnecka oraz radni i mieszkańcy Bielan. Liczny był udział związkowców z NSZZ Solidarność z przewodniczącym Grzegorzem Antkiewiczem i Koła Rencistów i Emerytów NSZZ Solidarność Huty ArcelorMittal. Po okolicznościowych przemówieniach i złożeniu kwiatów na Rondzie Hutników Warszawskich rozpoczął się marsz, któremu towarzyszyła orkiestra dęta Huty Łabędy prowadzona przez kapelmistrza Gerarda Wolany. Na schodach biurowca huty uczestnicy marszu zapozowali do wspólnej fotografii, potem przeszli pod pomnik-walcarkę, gdzie złożono kwiaty. Kolejnym punktem programu tegorocznego marszu był poczęstunek ufundowany przez Hutę ArcelorMittal – każdy uczestnik otrzymał porcję grochówki z wkładką mięsną i pajdę chleba. Na zakończenie spotkania orkiestra dęta wykonała kilka utworów muzyki popularnej. Impreza była udana pod każdym względem, co można zobaczyć na zdjęciach Doroty Badowskiej i Tadeusza Pejasa. 

Linki do filmów z marszu:

https://youtu.be/_CbPG2nkrD4

https://youtu.be/Da3PruaAPmg

https://youtu.be/xpn5TF8Nt8gŚNIADANIE WIELKANOCNE "HUTNICZEJ RODZINY"


6 kwietnia 2023 roku przybyliśmy do sali konferencyjnej w biurowcu Huty ArcelorMittal Warszawa, by wspólnie uczestniczyć w poprzedzającym Święta Wielkanocne spotkaniu zorganizowanym przez nasze Stowarzyszenie przy wsparciu Zarządu Dzielnicy Bielany i Zarządu Huty ArcelorMittal.

Święta Wielkanocne są najważniejsze i najpiękniejsze w naszej tradycji świąt. Są to też święta rodzinne. Rodziny spotykają się w swoim gronie przy wspólnym stole zastawionym tradycyjnymi, wielkanocnymi potrawami. Jako że jesteśmy jedną wielką hutniczą rodziną spotkaliśmy się na Wielkanocnym Śniadaniu, na które przybyli również: Włodzimierz Piątkowski – Wiceburmistrz Dzielnicy Bielany, Anna Czarnecka – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany, Alina Bielecka – Dyrektor Personalna Huty ArcelorMittal, Ewa Szewczyk – Koordynator ds. komunikacji.

Ponad 80. uczestników śniadania zasiadło przy wspólnym biesiadnym stole z przysmakami wielkanocnymi. Była to okazja do dalszej integracji naszego środowiska, do przyjacielskich spotkań i serdecznych rozmów kolegów z dawnej pracy, do składania i przyjmowania życzeń świątecznych. Życzono sobie radosnych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, zdrowia, optymizmu, wiosennego słońca, pomyślności w życiu prywatnym, a pracującym – również w życiu zawodowym, a także wszystkiego dobrego na święta, w tym świętego spokoju, a przede wszystkim – pokoju.  Nastrój w sali panował iście świąteczny i rodzinny, co udokumentowały na zamieszczonych zdjęciach Irena Narewska i Dorota Badowska.


prev next


BYLI PRACOWNICY HUTY WARSZAWA NA FILMIE O HUCIE WARSZAWA


Dzięki staraniom pana Bartłomieja Frymusa z Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany udało się odzyskać zagubiony przed wielu laty film dokumentalny z 1977 roku nakręcony na zlecenie Huty Warszawa przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych. Film ten noszący tytuł „Rok Huty Warszawa” został zaprezentowany członkom naszego Stowarzyszenia w dniu 28 marca 2023 roku. W zorganizowanym w sali konferencyjnej Huty ArcelorMittal pokazie filmu wzięli udział dzisiejsi seniorzy-emeryci Huty Warszawa, a wówczas bohaterowie hutniczego trudu. Wielu widzów miało okazję rozpoznać na ekranie siebie lub kolegów, choć z uwagi na upływ czasu nie było to łatwe.

Film składa się z czterech części noszących tytuły pór roku.

W części I „Jesień” przedstawiono m.in. niemożliwy już dziś do obejrzenia wytop stali w piecach martenowskich.

Część II pt. „Zima” obejmowała cały cykl walcowniczy od zgniatacza, poprzez walcownię grubą, drobną, do średniodrobnej.

W części III „Hutnicza wiosna” obejrzeliśmy produkcję wydziału ciągarni i walcowni zimnej taśmy.

Część IV „Lato” przedstawiała skomplikowane procesy produkcyjne wydziału kuźni, np. wykuwanie okrętowych wałów korbowych metodą prof. Tadeusza Ruta, oraz pracę odlewni staliwa.

We wszystkich czterech częściach mogliśmy obejrzeć także nieprodukcyjną działalność Huty Warszawa, taką jak: wypoczynek załogi w ośrodkach wypoczynkowych, ale też na własnych działkach, dbałość o zdrowie, kondycję i apetyty pracowników oraz ich rozwój zawodowy poprzez kształcenie zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym. Widzieliśmy też społeczników z Klubu Honorowych Dawców Krwi, z Klubu Robotników Piszących, korespondentów wydziałowych Hutnika Warszawskiego, członków orkiestry zakładowej na próbie oraz w pochodzie pierwszomajowym na czele defilującej załogi huty i wiele innych ciekawych migawek.

Po seansie uczestnicy seansu przy kawie, herbacie i zaserwowanych wypiekach długo omawiali i komentowali film odnosząc to, co zobaczyli, do własnych przeżyć z tamtego czasu.

Możecie to zobaczyć na zdjęciach Doroty Badowskiej.

prev next


NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SPHW - 12 STYCZNIA 2023 ROKU 

 

Wiosenną pogodą przywitała nas huta na styczniowym spotkaniu SPHW. Na trawnikach przed biurowcem nieoczekiwanie wyrosły stokrotki.

Aż trzy lata musieliśmy czekać na noworoczne spotkanie członków  naszego Stowarzyszenia. W dniu 12 stycznia 2023 roku , po zniesieniu wszelkich ograniczeń związanych z pandemią, w gronie ponad 80 osób zebraliśmy się w sali konferencyjnej w biurowcu Huty ArcelorMittal. Wnętrze wystylizowano na wzór pamiętnej kawiarni „Hutnik”, gdzie wielu z nas przy kawie czy też lampce dobrego wina, bo tylko takie tam serwowano, przegawędziło z przyjaciółmi niejedną godzinę w znakomitej atmosferze. W kawiarni „Hutnik” znali się wszyscy. Każdy, kto tu przychodził, witał się ze znajomymi siedzącymi przy innych stolikach.

W sali konferencyjnej Huty nie było stołu prezydialnego ani teatralnie ustawionych krzeseł, ale za to były stoliki kawiarniane i bufet ze smacznym gościńcem ufundowanym przez Hutę ArcelorMittal. Ideą, jaka przyświecała organizatorom, było odejście od formuły dętej akademii okolicznościowej na rzecz nieskrępowanego spotkania ludzi, którzy znają się od lat, a na co dzień nie mają okazji ze sobą się spotkać i porozmawiać.

Do wnętrz tej stylizowanej „kawiarni” przybyli serdecznie witani przez Marka Łuszczyńskiego – przewodniczącego Zarządu SPHW:

-     pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany,

-     pan Artur Gierwatowski – Dyrektor Generalny Huty ArcelorMittal Warszawa,

-     pani Ewa Karpińska – rzecznik prasowy Huty,

-     pan por. Józef Kassyk – Przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta,

-     pan Tadeusz Włodarczyk – Prezes Stowarzyszenia Gladiator,

-     pani Katarzyna Orłowska – Prezes Zarządu SM Domhut,

-     pani Barbara Wojciechowska – przewodnicząca Zarządu PTTK przy Hucie ArcelorMittal,

-     pan Edmund Czesak – Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi

-     oraz Stanisław Andrzej Pawlikowski – autor książki pt. „Była taka huta, byli tacy ludzie”.

W imieniu Zarządu SPHW życzenia noworoczne wszystkim zebranym złożyła Irena Narewska – sekretarz Stowarzyszenia.

Prowadzący spotkanie poprosił uczestników o uczczenie chwilą ciszy pamięci kolegów, którzy opuścili nasze szeregi na zawsze.

Szacowni goście, którzy zabrali głos, przekazując serdeczne życzenia noworoczne podkreślali również istotną rolę Stowarzyszenia dla dzielnicy Bielany, dla Huty ArcelorMittal, a przede wszystkim dla jego członków.

Po wystąpieniach nastąpił istotny moment – przystąpiono do degustacji zaserwowanych przysmaków.

Uczestnicy wyrażali pochlebne opinie o tak przeprowadzonej imprezie – było po prostu sympatycznie i smakowicie. Wszyscy życzyli sobie kolejnego noworocznego spotkania w takiej atmosferze za rok.


Zdjęcia - Dorota Badowska

prev next