ŻYCIE SPHW - KADENCJA 2022-2024

6 WRZEŚNIA 2023 ROKU - TRZECI PIKNIK SPHW W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ


Można powiedzieć, że wrześniowe wyjazdy do Puszczy Kampinoskiej stały się już tradycją w naszym Stowarzyszeniu, albowiem po raz trzeci reprezentatywne 60-osobowe grono członków SPHW wzięło udział w jesiennym, integracyjnym spotkaniu w Krogulcu, które odbyło się pod hasłem „Od Huty Warszawa do Huty ArcelorMittal”.

W dniu 6 września 2023 roku o godzinie 11:00 spod bramy głównej huty ArcelorMittal Warszawa wyjechał autokar z uczestnikami do miejscowości położonych w sercu Puszczy Kampinoskiej – Wiersze i Krogulec.

We wsi Wiersze odbyła się uroczystość patriotyczna związana z okresem II wojny światowej. Wieś ta w czasie trwania Powstania Warszawskiego była stolicą Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, bronionej przed Niemcami przez Zgrupowanie Armii Krajowej „Kampinos”, utworzone z oddziałów kresowych pod dowództwem porucznika Adolfa Pilcha, pseudonim „Góra”, przybyłych w te okolice pod koniec lipca 1944 roku z Nowogródczyzny oraz oddziałów VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Dowódcą Zgrupowania został kapitan Józef Krzyczkowski, pseudonim „Szymon”.

Emerytowani warszawscy hutnicy, wśród których jest wielu pamiętających tamten okropny czas, złożyli wieniec pamięci u stóp Pomnika Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, w imieniu Burmistrza Dzielnicy Bielany wieniec złożyła Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Anna Czarnecka. Okolicznościowe tematyczne, krótkie wystąpienia wypowiedzieli por. Józef Kassyk – przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta oraz Marek Łuszczyński – przewodniczący Zarządu SPHW.

Uczestnicy chwilą milczenia uczcili pamięć bohaterów.

Następnie wszyscy udali się na cmentarz wojenny, na którym spoczywają m.in. polegli lub zmarli od ran odniesionych w nocy z 1 a 2 sierpnia 1944 roku żołnierze AK, którzy podjęli próbę zdobycia niemieckiego lotniska wojskowego położonego na Bielanach. Walki o lotnisko toczyły się na terenie, na którym w latach 50. XX wieku wybudowano naszą hutę. Por. Józef Kassyk przy tablicy upamiętniającej te wydarzenia złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów i zapalił symboliczny znicz.

W skupieniu i zadumie wysłuchano wzruszającej, granej na trąbce melodii „Cisza”.

Dalsza część uroczystości patriotycznych odbyła się w Alei Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej przy Stacji I ufundowanej przez Dzielnicę Bielany. Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Anna Czarnecka złożyła przy niej wiązankę kwiatów, a przewodniczący Zarządu SPHW Marek Łuszczyński zapalił znicz.

Następnie wszyscy udali się do ośrodka agroturystycznego prowadzonego przez pana Andrzeja Mikulskiego we wsi Krogulec. Na przybyłych czekała hutnicza grochówka z wkładką mięsną oraz zimny bufet.

Przewodniczący Stowarzyszenia powitał wszystkich przybyłych, w tym Burmistrza Dzielnicy Bielany Grzegorza Pietruczuka i jego Zastępcę Włodzimierza Piątkowskiego, Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Bielany Annę Czarnecką, Rzecznika Prasowego Huty ArcelorMittal Warszawa – Ewę Szewczyk, przewodniczącego Bielańskiego Klubu Kombatanta por. Józefa Kassyka oraz emerytowanego dyrektora w Hucie ArcelorMittal – Jana Nowickiego.

Dyrektor Jan Nowicki wygłosił pogadankę o kolejach losu Huty Warszawa w okresie przemian ustrojowych, w której udowodnił słuszność wybranej drogi restrukturyzacyjnej, a następnie prywatyzacyjnej huty, naświetlił sytuację gospodarczą tamtego okresu w Polsce, gdy upadek firm opierających swoją produkcję na wyrobach hutniczych, takich jak: Ursus, FSO, Zakłady Mechaniczne „Nowotko”, Zakłady Mechaniczne „Waryński”, Fabryki Łożysk Tocznych spowodował brak zamówień krajowych na produkty wytwarzane przez Hutę Warszawa. Jednocześnie nowoczesny, jak na tamte czasy, park maszynowy funkcjonujący w hucie, okazał się niesprawny do produkcji wyrobów odpowiadających jakością wymagającym zagranicznym odbiorcom. Huta potrzebowała ogromnych nakładów finansowych na unowocześnienie swoich mocy produkcyjnych. Środków tych w Polsce nie było. Jedynym rozwiązaniem było znalezienie inwestora zewnętrznego z odpowiednim kapitałem inwestycyjnym. Takim inwestorem została włoska firma Lucchini, która za niewielkie w sumie pieniądze uzyskała 51% akcji w spółce joint-venture o nazwie Huta Lucchini Warszawa sp. z o.o. Włosi zobowiązali się do zainwestowania 200 mln dolarów w proces modernizacji huty. W trakcie trwania spółki joint-venture właściciele włoscy dogłębnie przeanalizowali koszty produkcji i jakość produktów finalnych poszczególnych wydziałów huty. Uznano, że niektóre wydziały nie spełniają oczekiwań jakościowych i asortymentowych, i jako nierentowne, nieprzydatne były likwidowane. W 1998 roku oddano do użytku nową Stalownię z piecem elektrycznym Danieli i urządzeniami do ciągłego odlewania stali. W 2005 roku grupa Arcelor przejęła hutę Lucchini Warszawa. W 2006 roku nastąpiło połączenie grup Arcelor i Mittal i w Warszawie rozpoczęła działalność Huta ArcelorMittal Warszawa sp. z o.o. W 2008 roku oddano do użytku nowoczesną Walcownię. Huta jest obecnie renomowanym producentem wyrobów długich ze stali węglowych i specjalnych. Wyroby produkowane przez ArcelorMittal Warszawa znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, łożyskowym, budowlanym. Huta Warszawa już pod postacią Huta ArcelorMittal Warszawa sp. z o.o. jako jedyna z tak zwanego przemysłu kluczowego przetrwała w Warszawie w warunkach transformacji ustrojowej, przyjmując zasady funkcjonowania obowiązujące na wolnym rynku i świetnie sobie na tym rynku radzi.

Po wykładzie dyrektora Jana Nowickiego odbyło się spotkanie z władzami Dzielnicy Bielany. Goście serdecznie wyrażali się o działalności Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców Bielan – hutniczych emerytów i w uznaniu tego wręczyli przewodniczącemu SPHW tablicę gratulacyjną, życząc jednocześnie zachowania tej „młodzieńczej werwy”, jaką prezentują członkowie Stowarzyszenia, na wiele, wiele lat. Podkreślali również, że z przyjemnością goszczą na naszych spotkaniach, które są bezinteresowne i odbywają się po to, by starzy przyjaciele mogli się sobą nawzajem nacieszyć.

Po wystąpieniach oficjalnych rozpoczęła się rozrywkowa część spotkania składająca się z grilla i występu świetnej Kapeli Warszawskiej, którą na naszych imprezach gościmy po raz czwarty, z repertuarem, który przeniósł nas w lata 60. i 70. XX wieku, a więc do lat, kiedy byliśmy piękni i młodzi. Uczestnicy pikniku bawili się śpiewając i tańcząc. Podobnie jak w roku ubiegłym, wzbudzając podziw kolegów, 94-letni Dominik Olszewski, który grając na banjo przy wsparciu kapeli zaśpiewał piosenkę „Warszawa da się lubić”, i nie tylko.

O 16:30 spotkanie dobiegło końca. Uczestnicy pikniku wsiadając do autokaru wyrażali zadowolenie, że byli razem, i nadzieję, że za rok spotkają się znów w Krogulcu! Spotkanie to było możliwe dzięki wypróbowanym przyjaciołom naszego Stowarzyszenia, a więc Radzie i Zarządowi Dzielnicy Bielany i Zarządowi Huty ArcelorMittal.

Zdjęcia i filmy: Dorota Badowska i Małgorzata Siekierska

https://youtu.be/LtP4uKMa06I

https://youtu.be/aQLmLpUw068

https://youtu.be/jbhfx8R9SV8

https://youtu.be/SJGCwhxcRfs

https://youtu.be/3ZRyVWWNIr0
DRUGA WYCIECZKA PO HUCIE ARCELORMITTAL WARSZAWA


6 lipca 2023 roku członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy i członkowie Koła Emerytów zrzeszonych w NSZZ Solidarność zwiedzili wydziały produkcyjne Huty ArcelorMittal Warszawa. Wśród zwiedzających był inżynier Jerzy Staszkiewicz, który od 1956 roku pracował w Hucie Warszawa, budując jej piece hutnicze oraz Paweł Prokopczuk – w 1959 roku trzeci wytapiacz na Stalowni, potem pierwszy, a w chwili odejścia na emeryturę po 33 latach pracy – kierownik zmiany pieców. Z przyjemnością słuchało się wywodów obu panów dotyczących różnicy w pracy Stalowni XX-wiecznej Huty Warszawa, i nowoczesnej – XXI-wiecznej Stalowni Huty ArcelorMittal. Różnice, jak mówili, widać gołym okiem na korzyść współczesnej Stalowni. Stanisław Kałuża – jeden z najświeższych hutniczych emerytów i od niedawna członek SPHW, wziął udział w wycieczce z żoną i synem. Odwiedził swoje niedawne jeszcze miejsce pracy, gdzie przepracował łącznie 39 lat. Jest niejako "łącznikiem" między starą Hutą Warszawa i nową Hutą ArcelorMittal.

Po zwiedzeniu Stalowni zwarta, zdyscyplinowana grupa odwiedziła pracujących warszawskich walcowników. Na zmianie było ich podobno 17, co trudno było zauważyć. Procesy produkcyjne współczesnej huty są mocno zautomatyzowane, a kierowanie nimi odbywa się z klimatyzowanych, skomputeryzowanych kabin.

Praca współczesnych hutników jest również pracą bardzo ciężką, ale nie tak ciężką, jaką była w starej Hucie Warszawa. Obecnie w procesach technologicznych i produkcyjnych na każdym kroku widać nowoczesność oraz zastosowanie urządzeń wyręczających człowieka.

Za zorganizowanie wycieczki serdecznie dziękujemy Paniom Ewie Karpińskiej i Ewie Szewczyk oraz wszystkim pracownikom Stalowni i Walcowni, którym pewnie ta wycieczka przeszkadzała w pracy, chociaż nie dali nam tego odczuć.

Zdjęcia i filmy zawdzięczamy Dorocie Badowskiej, Annie Czarneckiej i Małgorzacie Siekierskiej.

https://youtu.be/-mDPU6-Ba9U

https://youtu.be/09qbfKg5Yr8

https://youtu.be/IOPBikgjegA

https://youtu.be/1ZA_VBP_jB4

https://youtu.be/wsC-MXqNiV0

https://youtu.be/u5q-9FUo3sY
ÓSMY RODZINNY PIKNIK HUTY ARCELORMITTAL WARSZAWA


W 70-osobowej grupie członkowie naszego Stowarzyszenia spotkali się w dniu 17 czerwca 2023 roku na zorganizowanym przez Hutę ArcelorMittal ósmym pikniku rodzinnym, który odbył się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.

Uczestnikami pikniku, oprócz nas, byli głównie pracownicy Huty ArcelorMittal i ich rodziny oraz członkowie innych organizacji współpracujących z hutą.

Piknik otworzył Dyrektor Generalny Huty – Artur Gierwatowski oraz Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, jego Zastępca – Włodzimierz Piątkowski i Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany – Anna Czarnecka. Wszyscy życzyli uczestnikom miłych chwil spędzonych na imprezie w towarzystwie rodzin i przyjaciół.

Spotkanie, jak zawsze, miało kapitalną atmosferę, pogoda dopisała, humory też, przedział wiekowy od niemowlaków po 95-latków. Można było najeść się, napić, pobawić, nagadać, pośmiać. Dzieci miały swoje atrakcje, ale i dorośli mieli swój konkurs taneczny, który wygrali nasi seniorzy – Jola i Tadeusz Pejasowie.

Na zakończenie wieczoru wystąpił Sławomir.

Udział w imprezie pozwolił wielu naszym kolegom na kolejne towarzyskie i koleżeńskie spotkanie, na którym dochodziło do wzajemnie okazywanej sobie serdeczności.

Przy pożegnaniach jak zwykle wszyscy życzyli sobie spotkania na pikniku w 2024 roku, jednocześnie dobrze oceniając organizację tegorocznej imprezy i wyrażając podziękowania dla kierownictwa Huty ArcelorMittal Warszawa oraz pań Ewy

Karpińskiej i Ewy Szewczyk.

O atmosferze na imprezie mówią zdjęcia wykonane przez Dorotę Badowską, Annę Czarnecką i Mirosława Pejasa.

Do obejrzenia są dwa filmy nakręcone przez Mirka Pejasa - linki poniżej: 

https://youtu.be/mHkTgJQWguo

https://youtu.be/seAwH9Z_yao
HUTNICZY MARSZ PO RAZ SZÓSTY


18 maja 2023 roku świętowaliśmy z małym, dwutygodniowym opóźnieniem Dzień Hutnika. Po raz szósty odbył się nasz coroczny marsz na trasie Rondo Hutników Warszawskich – brama główna Huty ArcelorMittal Warszawa, w którym udział wzięli, oprócz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy, pracownicy Huty ArcelorMittal z Dyrektorem Naczelnym Arturem Gierwatowskim, członkami Zarządu – Aliną Bielecką i Dariuszem Marchewką, Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, jego Zastępca Włodzimierz Piątkowski, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy – Anna Czarnecka oraz radni i mieszkańcy Bielan. Liczny był udział związkowców z NSZZ Solidarność z przewodniczącym Grzegorzem Antkiewiczem i Koła Rencistów i Emerytów NSZZ Solidarność Huty ArcelorMittal. Po okolicznościowych przemówieniach i złożeniu kwiatów na Rondzie Hutników Warszawskich rozpoczął się marsz, któremu towarzyszyła orkiestra dęta Huty Łabędy prowadzona przez kapelmistrza Gerarda Wolany. Na schodach biurowca huty uczestnicy marszu zapozowali do wspólnej fotografii, potem przeszli pod pomnik-walcarkę, gdzie złożono kwiaty. Kolejnym punktem programu tegorocznego marszu był poczęstunek ufundowany przez Hutę ArcelorMittal – każdy uczestnik otrzymał porcję grochówki z wkładką mięsną i pajdę chleba. Na zakończenie spotkania orkiestra dęta wykonała kilka utworów muzyki popularnej. Impreza była udana pod każdym względem, co można zobaczyć na zdjęciach Doroty Badowskiej i Tadeusza Pejasa. 

Linki do filmów z marszu:

https://youtu.be/_CbPG2nkrD4

https://youtu.be/Da3PruaAPmg

https://youtu.be/xpn5TF8Nt8gŚNIADANIE WIELKANOCNE "HUTNICZEJ RODZINY"


6 kwietnia 2023 roku przybyliśmy do sali konferencyjnej w biurowcu Huty ArcelorMittal Warszawa, by wspólnie uczestniczyć w poprzedzającym Święta Wielkanocne spotkaniu zorganizowanym przez nasze Stowarzyszenie przy wsparciu Zarządu Dzielnicy Bielany i Zarządu Huty ArcelorMittal.

Święta Wielkanocne są najważniejsze i najpiękniejsze w naszej tradycji świąt. Są to też święta rodzinne. Rodziny spotykają się w swoim gronie przy wspólnym stole zastawionym tradycyjnymi, wielkanocnymi potrawami. Jako że jesteśmy jedną wielką hutniczą rodziną spotkaliśmy się na Wielkanocnym Śniadaniu, na które przybyli również: Włodzimierz Piątkowski – Wiceburmistrz Dzielnicy Bielany, Anna Czarnecka – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany, Alina Bielecka – Dyrektor Personalna Huty ArcelorMittal, Ewa Szewczyk – Koordynator ds. komunikacji.

Ponad 80. uczestników śniadania zasiadło przy wspólnym biesiadnym stole z przysmakami wielkanocnymi. Była to okazja do dalszej integracji naszego środowiska, do przyjacielskich spotkań i serdecznych rozmów kolegów z dawnej pracy, do składania i przyjmowania życzeń świątecznych. Życzono sobie radosnych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, zdrowia, optymizmu, wiosennego słońca, pomyślności w życiu prywatnym, a pracującym – również w życiu zawodowym, a także wszystkiego dobrego na święta, w tym świętego spokoju, a przede wszystkim – pokoju.  Nastrój w sali panował iście świąteczny i rodzinny, co udokumentowały na zamieszczonych zdjęciach Irena Narewska i Dorota Badowska.


prev next


BYLI PRACOWNICY HUTY WARSZAWA NA FILMIE O HUCIE WARSZAWA


Dzięki staraniom pana Bartłomieja Frymusa z Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany udało się odzyskać zagubiony przed wielu laty film dokumentalny z 1977 roku nakręcony na zlecenie Huty Warszawa przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych. Film ten noszący tytuł „Rok Huty Warszawa” został zaprezentowany członkom naszego Stowarzyszenia w dniu 28 marca 2023 roku. W zorganizowanym w sali konferencyjnej Huty ArcelorMittal pokazie filmu wzięli udział dzisiejsi seniorzy-emeryci Huty Warszawa, a wówczas bohaterowie hutniczego trudu. Wielu widzów miało okazję rozpoznać na ekranie siebie lub kolegów, choć z uwagi na upływ czasu nie było to łatwe.

Film składa się z czterech części noszących tytuły pór roku.

W części I „Jesień” przedstawiono m.in. niemożliwy już dziś do obejrzenia wytop stali w piecach martenowskich.

Część II pt. „Zima” obejmowała cały cykl walcowniczy od zgniatacza, poprzez walcownię grubą, drobną, do średniodrobnej.

W części III „Hutnicza wiosna” obejrzeliśmy produkcję wydziału ciągarni i walcowni zimnej taśmy.

Część IV „Lato” przedstawiała skomplikowane procesy produkcyjne wydziału kuźni, np. wykuwanie okrętowych wałów korbowych metodą prof. Tadeusza Ruta, oraz pracę odlewni staliwa.

We wszystkich czterech częściach mogliśmy obejrzeć także nieprodukcyjną działalność Huty Warszawa, taką jak: wypoczynek załogi w ośrodkach wypoczynkowych, ale też na własnych działkach, dbałość o zdrowie, kondycję i apetyty pracowników oraz ich rozwój zawodowy poprzez kształcenie zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym. Widzieliśmy też społeczników z Klubu Honorowych Dawców Krwi, z Klubu Robotników Piszących, korespondentów wydziałowych Hutnika Warszawskiego, członków orkiestry zakładowej na próbie oraz w pochodzie pierwszomajowym na czele defilującej załogi huty i wiele innych ciekawych migawek.

Po seansie uczestnicy seansu przy kawie, herbacie i zaserwowanych wypiekach długo omawiali i komentowali film odnosząc to, co zobaczyli, do własnych przeżyć z tamtego czasu.

Możecie to zobaczyć na zdjęciach Doroty Badowskiej.

prev next


NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SPHW - 12 STYCZNIA 2023 ROKU 

 

Wiosenną pogodą przywitała nas huta na styczniowym spotkaniu SPHW. Na trawnikach przed biurowcem nieoczekiwanie wyrosły stokrotki.

Aż trzy lata musieliśmy czekać na noworoczne spotkanie członków  naszego Stowarzyszenia. W dniu 12 stycznia 2023 roku , po zniesieniu wszelkich ograniczeń związanych z pandemią, w gronie ponad 80 osób zebraliśmy się w sali konferencyjnej w biurowcu Huty ArcelorMittal. Wnętrze wystylizowano na wzór pamiętnej kawiarni „Hutnik”, gdzie wielu z nas przy kawie czy też lampce dobrego wina, bo tylko takie tam serwowano, przegawędziło z przyjaciółmi niejedną godzinę w znakomitej atmosferze. W kawiarni „Hutnik” znali się wszyscy. Każdy, kto tu przychodził, witał się ze znajomymi siedzącymi przy innych stolikach.

W sali konferencyjnej Huty nie było stołu prezydialnego ani teatralnie ustawionych krzeseł, ale za to były stoliki kawiarniane i bufet ze smacznym gościńcem ufundowanym przez Hutę ArcelorMittal. Ideą, jaka przyświecała organizatorom, było odejście od formuły dętej akademii okolicznościowej na rzecz nieskrępowanego spotkania ludzi, którzy znają się od lat, a na co dzień nie mają okazji ze sobą się spotkać i porozmawiać.

Do wnętrz tej stylizowanej „kawiarni” przybyli serdecznie witani przez Marka Łuszczyńskiego – przewodniczącego Zarządu SPHW:

-     pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany,

-     pan Artur Gierwatowski – Dyrektor Generalny Huty ArcelorMittal Warszawa,

-     pani Ewa Karpińska – rzecznik prasowy Huty,

-     pan por. Józef Kassyk – Przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta,

-     pan Tadeusz Włodarczyk – Prezes Stowarzyszenia Gladiator,

-     pani Katarzyna Orłowska – Prezes Zarządu SM Domhut,

-     pani Barbara Wojciechowska – przewodnicząca Zarządu PTTK przy Hucie ArcelorMittal,

-     pan Edmund Czesak – Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi

-     oraz Stanisław Andrzej Pawlikowski – autor książki pt. „Była taka huta, byli tacy ludzie”.

W imieniu Zarządu SPHW życzenia noworoczne wszystkim zebranym złożyła Irena Narewska – sekretarz Stowarzyszenia.

Prowadzący spotkanie poprosił uczestników o uczczenie chwilą ciszy pamięci kolegów, którzy opuścili nasze szeregi na zawsze.

Szacowni goście, którzy zabrali głos, przekazując serdeczne życzenia noworoczne podkreślali również istotną rolę Stowarzyszenia dla dzielnicy Bielany, dla Huty ArcelorMittal, a przede wszystkim dla jego członków.

Po wystąpieniach nastąpił istotny moment – przystąpiono do degustacji zaserwowanych przysmaków.

Uczestnicy wyrażali pochlebne opinie o tak przeprowadzonej imprezie – było po prostu sympatycznie i smakowicie. Wszyscy życzyli sobie kolejnego noworocznego spotkania w takiej atmosferze za rok.


Zdjęcia - Dorota Badowska

prev nextPIERWSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU SPHW W KADENCJI 2022-2024


Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa spotkał się w dniu 8 listopada 2022 roku na swoim pierwszym posiedzeniu.

Zarząd postanowił powierzyć funkcję wiceprzewodniczących Jerzemu Tkaczykowi i Jerzemu Romanowi, a funkcję sekretarza – Irenie Narewskiej.

Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:

·       Przewodniczący Zarządu     - Marek Łuszczyński

·      Wiceprzewodniczący           - Jerzy Tkaczyk

·      Wiceprzewodniczący           - Jerzy Roman

·       Sekretarz                               - Irena Narewska

·       Członek Zarządu                 - Katarzyna Orłowska

·       Członek Zarządu                 - Dorota Badowska

·       Członek Zarządu                 - Leszek Krajewski

Zarząd postanowił utrzymać realizację wszystkich dotychczasowych cyklicznych spotkań okolicznościowych z członkami Stowarzyszenia. Pierwszym z nich będzie spotkanie noworoczne. Wstępnie został ustalony termin na 12 stycznia 2023 roku.

Przedstawiciel SPHW w Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany Wiesław Sawicki zrezygnował z udziału w jej pracach. Najbliższe spotkanie tej Komisji ma odbyć się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany w dniu 17.11.2022 r. W spotkaniu tym będzie uczestniczył przewodniczący SPHW Marek Łuszczyński.

Zarząd postanowił wrócić do tematu ustawienia na Rondzie Hutników Warszawskich kadzi lejniczej w odpowiedniej aranżacji, która byłaby pomnikiem-symbolem hutniczego trudu. Pomysł uzyskał poparcie Zarządu Huty ArcelorMittal i władz Dzielnicy Bielany. W dyskusji ustalono, że rozeznania, jak wyglądają formalności prawne z uzyskaniem zgody na to przedsięwzięcie, dokona Katarzyna Orłowska.

Termin kolejnego spotkania Zarządu: 06.12.2022 r.
WYBORY W NASZYM STOWARZYSZENIU 


W dniu 19 października 2022 roku członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy spotkali się w sali konferencyjnej biurowca Huty ArcelorMittal Warszawa celem przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz oceny kadencji 2018-2020, przedłużonej o blisko 2 lata z powodu pandemii koronawirusa.

Przewodniczący Marek Łuszczyński powitał wszystkich uczestników i zapoznał ich z programem zebrania. Dokonano wyboru sekretarza zebrania sprawozdawczo-wyborczego – została nim Katarzyna Orłowska.

Następnie odczytał sprawozdanie Zarządu z działalności SPHW w minionej kadencji, bogato ilustrowane zdjęciami i filmami z przeprowadzonych imprez.

Zarząd rozpoczął i zakończył kadencję w składzie:

·       Przewodniczący – Marek Łuszczyński

·       Wiceprzewodniczący – Jerzy Tkaczyk i Jerzy Roman

·       Sekretarz – Irena Narewska

·       Członkowie – Wojciech Marcinkowski, Stanisław Pawlikowski,

 Jerzy Staszkiewicz, Mirosław Pejas

Zarząd odbył 39 oficjalnych posiedzeń poświęconych głównie planowaniu i organizacji przedsięwzięć statutowych oraz ocenie ich realizacji, a także kilkanaście roboczych w sprawach powiadamiania członków SPHW o przygotowywanych imprezach i spotkaniach okolicznościowych, których w minionej kadencji przeprowadzono 26 – szczegółowo o nich można dowiedzieć się czytając naszą stronę internetową w zakładce „Życie SPHW. Kadencja 2018-2020”.

Do czasów pandemii systematycznie odbywały się cotygodniowe dyżury członka Zarządu Stowarzyszenia w pokoju 121, użyczonym przez Hutę ArcelorMittal dla naszych potrzeb.

Marek Łuszczyński podziękował wszystkim tym, którzy wspierali poczynania Stowarzyszenia, a szczególnie Radzie i Zarządowi Dzielnicy Bielany oraz Zarządowi Huty ArcelorMittal i pani Ewie Karpińskiej, oraz ustępującemu Zarządowi za jego aktywną pracę i poświęcony czas na rzecz kolegów z SPHW.

Po jego wystąpieniu w dyskusji głos zabrali:

- Artur Gierwatowski – dyrektor generalny Huty ArcelorMittal, który życzył zebranym dokonania właściwych wyborów i dalszego efektywnego działania na rzecz emerytowanych pracowników Huty Warszawa. Omówił również sytuację podległego mu zakładu pracy w kontekście obecnej światowej sytuacji ekonomicznej oraz zapewnił, że kierownictwo huty tak, jak dotychczas, będzie sprawowało opiekę nad organizacjami działającymi w oparciu o Hutę ArcelorMittal.

- Kazimierz Bochyński – w swoim wystąpieniu wyraził troskę o przyszłość Stowarzyszenia z uwagi na upływający czas. Średnia wieku członków jest bardzo wysoka i znaczna ich liczba z uwagi na stan zdrowia nie może aktywnie uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez SPHW, ale chce pozostać nadal w jego szeregach.

- Katarzyna Orłowska – wyraziła pogląd, że jak na organizację non-profit  to Stowarzyszenie prowadzi bardzo aktywną i atrakcyjną pracę społeczną, i że Zarządowi należą się za to słowa uznania.

W podobnym tonie wypowiadali się też inni.

Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Jerzy Staszkiewicz zaproponował zebranym sposób przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i członków Zarządu. Propozycja została przyjęta. Wybrano zespół wyborczy, który przeprowadził wybory, w składzie: Adam Gezek, Narcyza Tanderska i Jan Filipczak.

Przewodniczącym Zarządu na nową kadencję 2022-2024 został Marek Łuszczyński, a na członków Zarządu wybrano:

 1.   Irenę Narewską

 2.   Jerzego Romana

 3.   Jerzego Tkaczyka

 4.   Katarzynę Orłowską

 5.   Dorotę Badowska

 6.   Leszka Krajewskiego

Wszyscy zostali wybrani jednogłośnie.

Zarząd ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w listopadzie br.

Na zakończenie Marek Łuszczyński serdecznie podziękował za wybór, za obdarzenie go zaufaniem i zapewnił, że będą realizowane dotychczasowe, sprawdzone pomysły, ale też zostaną wprowadzone nowe, nie mniej atrakcyjne formy działania.

Po zakończeniu obrad odbyło się towarzyskie spotkanie przy poczęstunku, podczas którego jak zwykle wspominkom nie było końca.                                                                       

 

Zdjęcia – Dorota Badowska  

prev next