AKTUALNOŚCI. NASZE SPRAWYRzeźba „Hymn Warszawianka”,  zwana przez hutników "Hutniczą Nike" - autorstwa Teresy Brzóskiewicz-Stefanowicz (1929-2020) stoi przed Hutą ArcelorMittal Warszawa.
Spełniając prośbę kolegów informujemy, że wiadomości o Hucie ArcelorMittal Warszawa, zamieszczane w "Jedynce", znajdują się na stronie internetowej:

www.arcelormittal-warszawa.com

JUBILEUSZ BIELAŃSKIEGO KLUBU KOMBATANTA


W dniu 25 października 2023 roku w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Warszawa Bielany odbyły się uroczyste obchody 30-lecia Bielańskiego Klubu Kombatanta.

Klub ten powstał, by zjednoczyć weteranów walki II wojny światowej, jak również uczestników wydarzeń powojennych, zamieszkałych na terenie północnych dzielnic Warszawy i ich okolic, a należących do różnych związków kombatanckich. Członkowie Klubu pracują na rzecz upowszechniania historii minionych krwawych czasów kierując do młodszych pokoleń przesłanie, aby nigdy w naszych granicach nie doszło do ich powtórzenia.

Na uroczystość przybyli główni bohaterowie, a więc członkowie Bielańskiego Klubu Kombatanta, władze Dzielnicy Bielany i zaproszeni goście, wśród nich członkowie Zarządu SPHW: Marek Łuszczyński, Katarzyna Orłowska i Dorota Badowska.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Dzielnicy Grzegorz Pietruczuk złożył podziękowania na ręce Przewodniczącego Klubu por. Józefa Kassyka „za zaangażowanie w dbanie o to, aby pamięć o bohaterach i wydarzeniach tamtych wojennych lat nie przepadła”. Wręczając dyplom uznania dla Klubu Kombatanta powiedział również: „dzięki Wam możemy uczyć się tego, co znaczy być patriotą i Polakiem”.

Podczas uroczystości wręczono:

– odznaczenie za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Odznaczenie otrzymał m.in. członek SPHW – Henryk Radecki,

– odznaczenie za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, które otrzymał m.in. Henryk Buchalski – członek naszego Stowarzyszenia, oraz dyrektor Huty ArcelorMittal Artur Gierwatowski,

– honorową odznakę Bitwy Warszawskiej – otrzymał m.in. por. Witold Gębicz.

Ponadto dyplomy za wieloletnią aktywność i działalność członkowską w szeregach Klubu Kombatanta oraz podtrzymanie tradycji patriotycznych otrzymali m.in. członkowie naszego Stowarzyszenia: por. Witold Gębicz i Henryk Radecki.

Uroczystość uświetnił koncert męskiego Chóru Harfa, założonego w 1906 roku, który wykonał szereg pieśni patriotycznych.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek i tort.

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy gratulują Bielańskiemu Klubowi Kombatanta zacnego jubileuszu i życzą długich lat aktywności na tym polu.


Zdjęcia – Dorota Badowska