AKTUALNOŚCI. NASZE SPRAWY


Rzeźba „Hymn Warszawianka”,  zwana przez hutników "Hutniczą Nike" - autorstwa Teresy Brzóskiewicz-Stefanowicz (1929-2020) stoi przed Hutą ArcelorMittal Warszawa.
Spełniając prośbę kolegów informujemy, że wiadomości o Hucie ArcelorMittal Warszawa, zamieszczane w "Jedynce", znajdują się na stronie internetowej:

www.arcelormittal-warszawa.com

NIE ŻYJE DR SŁAWOMIR WASZCZYŃSKIW dniu 18 września 2020 roku zmarł w wieku 74 lat dr ekonomii SŁAWOMIR WASZCZYŃSKI.


W latach 1968-1975 pracował w Hucie Warszawa w pionie Planowania Ekonomicznego, a następnie w Dziale Inwestycji.

W późniejszych latach był m.in. pracownikiem Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu, doradcą ekonomicznym rządów premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera. Ponadto sprawował funkcję dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia. Był też wykładowcą akademickim.

Udzielał się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, wśród której mieszkał. Aktywny członek Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy.

Był cenionym i powszechnie lubianym kolegą, zawsze uśmiechniętym.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 29 września 2020 roku o godzinie 10:05 w kościele pw. św. Ignacego Loyoli na Cmentarzu Północnym w Warszawie (Wólka Węglowa).


Cześć Jego pamięci!
NIE ŻYJE REDAKTOR LESZEK LACHOWIECKI


Zmarł redaktor LESZEK LACHOWIECKI – prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Warszawa w Europie.

Autor wielu książek i publikacji, m.in. dzięki Jego zaangażowaniu powstały 4 monograficzne książki o Hucie Warszawa i warszawskich hutnikach. Był również autorem scenariusza wystawy fotograficznej przedstawiającej losy naszego zakładu.

Z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa red. Leszek Lachowiecki otrzymał od Zarządu SPHW dyplom z podziękowaniem za wieloletnią owocną współpracę.

Był przyjacielem Huty Warszawa i warszawskich hutników.


Leszek Lachowiecki został pochowany 25 sierpnia 2020 r. na Cmentarzu Południowym w kwaterze 38e rząd III grób 12. Dojście od Bramy Wschodniej.

Cześć Jego pamięci!
I O CO CHODZI? O CO CHODZI…?

 

Tekst: Stanisław Andrzej Pawlikowski

 

W dniu 27 maja o godzinie 14.00 w stacji radiowej „Radio dla Ciebie” odbyła się publiczna dyskusja na temat uciążliwości huty dla mieszkańców Młocin.

Temat jest stary, albowiem już w początkach lat dziewięćdziesiątych usiłowano zlikwidować hutę, bo: smrodzi, powoduje duże zapylenie, wytwarza ogromny hałas. Ale już w tej starej hucie dokonywano ogromnych inwestycji likwidujących hałas i nadmierne zapylanie. Nie ma jednak porównania z tym, co robi w tej materii obecna Huta ArcelorMittal Warszawa. Dzisiaj wszystkie te negatywne czynniki zostały nieomalże wyeliminowane. Lecz tam, gdzie drwa rąbią, wióry lecą..., ale nie jest to szkodliwe dla sąsiadów huty.

Argumenty padające przez przedstawicieli samorządu mieszkańców Młocin nijak się mają do rzeczywistości. ArcelorMittal – właściciel terenów po byłej Hucie Warszawa sprzedał zbędną, nieużytkowaną przez siebie część działki, a nabywca na tym terenie buduje domy mieszkalne w pobliżu granicy z hutą.

Pytam, czy to jest normalne? Dlaczego huta ma zezwalać, by po jej terenie odbywał się transport dla tej budowy? Ciekawi mnie, kto wydał pozwolenie na tę budowę w bezpośrednim sąsiedztwie z zakładem przemysłowym? Dlaczego protestujący dzisiaj mieszkańcy Młocin nie przeciwstawiali się tej budowie wcześniej?

Przypominam, że od pewnego czasu w prasie „Echo Łomianek i Bielan” prowadzona jest dezinformująca czytelników kampania na temat „prawdy” o hucie – patrz nr 4/356 z dnia 9 marca 2020 r., artykuł podpisany inicjałami BD. Dziwię się, że samorząd mieszkańców Młocin pozwala sobie na taki fałsz.

A przecież redakcja „Nasze Bielany” w numerze 1-2.2020 roku (styczeń-luty) zamieściła artykuł Artura Giewartowskiego, kierownika utrzymania ruchu w Hucie ArcelorMittal, w którym autor przedstawił strategię zakładu na najbliższe lata dotyczącą inwestycji środowiskowych skierowanych głównie na obniżenie emisji hałasu. Dwa projekty zostały już uruchomione, następne są na etapie opracowania koncepcji i dokumentacji. Huta ArcelorMittal Warszawa od wielu lat spełnia wszelkie obowiązujące normy dotyczące emisji pyłów i gazów, gospodarki odpadami oraz emisji hałasu. Jednak mieszkańcom osiedli, które – niestety – powstają w coraz bliższym sąsiedztwie zakładu, zaczynają przeszkadzać odgłosy produkcji. Warto podkreślić, że huta na tym terenie produkuje stal nieprzerwanie od ponad 60 lat.

Wychodząc naprzeciw postulatom sąsiadów, kierownictwo huty w ubiegły roku zleciło specjalistycznej firmie zewnętrznej wykonanie aktualizacji  mapy akustycznej zakładu. Analiza miała na celu uaktualnienie wskazań oraz opracowanie planów modernizacyjnych, jakim należy poddać wybrane instalacje sprawiające kłopot.

Ta audycja radiowa pozwoliła nam, byłym pracownikom Huty, przyłączyć się do grona jej rzeczowych obrońców. Będziemy bronić dobrego jej imienia.

Ci, co demagogicznie uważają, że huta jest niepotrzebna, niech dadzą przykład i zrezygnują ze swoich samochodów, niech nie jeżdżą metrem, tramwajami, niech kupią sobie trampki i chodzą na piechotę. Ale oni tego nie zrobią. Im stal jest potrzebna, tylko produkowana być może w Chinach. A druga sprawa – po co kupowali mieszkania w tak bliskim sąsiedztwie zakładu przemysłowego. Nie mogą się zasłaniać, że go nie zauważyli. Kominy huty widać z odległości wielu kilometrów. Popełnili błąd w wyborze, a konsekwencje tego chcą zrzucić na innych. Kłania się „prawo Kalego…”.
GRATULUJEMY SUKCESU WYBORCZEGO PRZYJACIOŁOM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ...Z przyjemnością informujemy, że nasi sprawdzeni przyjaciele: Pani Anna Czarnecka, Pani Magdalena Lerczak, Pan Włodzimierz Piątkowski oraz Pan Grzegorz Pietruczuk z woli wyborców – mieszkańców Bielan, a wśród nich i nas, zasiądą w ławach Rady Dzielnicy Bielany w nadchodzącej kadencji.

Serdecznie im gratulujemy!