AKTUALNOŚCI. NASZE SPRAWYSpełniając prośbę kolegów informujemy, że wiadomości o Hucie ArcelorMittal Warszawa, zamieszczane w "Jedynce", znajdują się na stronie internetowej:

www.arcelormittal-warszawa.comRzeźba „Hymn Warszawianka” stojąca przed obecną Hutą ArcelorMittal Warszawa - autorstwa Teresy Brzóskiewicz-Stefanowicz
80.  ROCZNICA  WYBUCHU  DRUGIEJ  WOJNY  ŚWIATOWEJ  -  UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA2 września 2019 roku, na zaproszenie Rady i Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Bielany, delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa wzięła udział w uroczystości patriotycznej przy pomniku 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Członkowie Zarządu SPHW - Irena Narewska, Jerzy Tkaczyk i Jerzy Roman, w imieniu Huty ArcelorMittal Warszawa i naszego Stowarzyszenia złożyli wieniec pod tym pomnikiem.
100 lat Akademii Górniczo-Hutniczej. Szukamy jej absolwentów – pracowników Huty Warszawa

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy wspólnie z Władzami   Dzielnicy Bielany i Zarządem Huty ArcelorMittal organizuje w dniu 2 października 2019 roku uroczyste obchody 100-lecia istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W Hucie Warszawa i dzisiejszej Hucie ArcelorMittal pracowali i pracują absolwenci tej szacownej uczelni – przez ponad 60 lat istnienia warszawskiej huty przez jej bramy przeszło ich około 300, pełniąc w niej newralgiczne funkcje.

Mamy świadomość, że z wieloma z nich nie spotkamy się już nigdy, ale też żywimy nadzieję, że pozostali wezmą udział w naszej akademii.

Nasze Stowarzyszenie zna absolwentów uczelni, którzy są członkami SPHW, niestety, o pozostałych wie niewiele.

Tu apel do kolegów: rozejrzyjcie się wokół siebie, czy wśród Waszych znajomych z Huty Warszawa są absolwenci AGH. Podzielcie się tą informacją z nami dzwoniąc w każdy wtorek w godzinach 14:00-16:00 na numer 22 - 835 85 01 lub odwiedzając w tym samym czasie pokój 121 w biurowcu Huty, albo wysyłając e-mail pod adres: sphw.amw@gmail.com.

To bardzo ważne, albowiem wszystkim absolwentom – uczestnikom spotkania chcemy wręczyć list okolicznościowy z podziękowaniem za ich wybór drogi życiowej i wkład w rozwój hutnictwa warszawskiego, a również w rozwój dzielnicy Bielany.

Drodzy absolwenci – chcemy Wam w tak uroczysty sposób przekazać szacunek i wdzięczność za wspólną pracę.

 

                                                                                                                 Zarząd SPHW
GRATULUJEMY SUKCESU WYBORCZEGO PRZYJACIOŁOM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ...Z przyjemnością informujemy, że nasi sprawdzeni przyjaciele: Pani Anna Czarnecka, Pani Magdalena Lerczak, Pan Włodzimierz Piątkowski oraz Pan Grzegorz Pietruczuk z woli wyborców – mieszkańców Bielan, a wśród nich i nas, zasiądą w ławach Rady Dzielnicy Bielany w nadchodzącej kadencji.

Serdecznie im gratulujemy!
PODZIĘKOWANIE DLA USTĘPUJĄCYCH WŁADZ DZIELNICY OD STOWARZYSZENIAKadencja samorządu Bielan dobiegła końca. Cztery lata minęły nie wiedzieć kiedy. Z trudem dopuszczamy myśl, że z tak życzliwymi dla naszego Stowarzyszenia osobami przychodzi nam się rozstać.

Zawsze mogliśmy na nich liczyć. Na wszystkie organizowane przez Stowarzyszenie spotkania, imprezy przyjmowali zaproszenia. Byli obecni na marszach hutników, na imprezach noworocznych, integracyjnych, na zebraniach wyborczych, ale też towarzyszyli w ostatniej drodze wielu naszych kolegów.

Przez cztery lata bardzo nas wspierali w naszym działaniu. Chcemy im serdecznie za to wszystko podziękować, a szczególnie Pani Annie Czarneckiej – Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Bielany, Panu Tomaszowi Mencinie – Burmistrzowi Bielan oraz jego Zastępcom – Pani Magdalenie Lerczak, Panu Włodzimierzowi Piątkowskiemu i Panu Grzegorzowi Pietruczukowi. Cała wymieniona piątka to prawdziwi przyjaciele naszego Stowarzyszenia.

Wiem, że w ramach swoich ugrupowań politycznych lub społecznych kandydują w nowych wyborach samorządowych i byłoby pięknie, gdyby im się te zamiary powiodły.

W imieniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy życzę im sukcesu wyborczego.

A do Kolegów – członków Stowarzyszenia mam prośbę, która jest zarazem apelem – weźcie udział w wyborach! Od Waszych głosów wiele zależy… Wybierzcie najlepszych!


                      Marek Łuszczyński

                      Przewodniczący Zarządu SPHW