AKTUALNOŚCI. NASZE SPRAWYSpełniając prośbę kolegów informujemy, że wiadomości o Hucie ArcelorMittal Warszawa, zamieszczane w "Jedynce", znajdują się na stronie internetowej:

www.arcelormittal-warszawa.com
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa informuje,

że tegoroczny marsz hutników związany z Dniem Hutnika,

planowany na dzień 12 maja 2020 roku, w związku

z panującą pandemią koronawirusa nie odbył się.

I O CO CHODZI? O CO CHODZI…?

 

Tekst: Stanisław Andrzej Pawlikowski

 

W dniu 27 maja o godzinie 14.00 w stacji radiowej „Radio dla Ciebie” odbyła się publiczna dyskusja na temat uciążliwości huty dla mieszkańców Młocin.

Temat jest stary, albowiem już w początkach lat dziewięćdziesiątych usiłowano zlikwidować hutę, bo: smrodzi, powoduje duże zapylenie, wytwarza ogromny hałas. Ale już w tej starej hucie dokonywano ogromnych inwestycji likwidujących hałas i nadmierne zapylanie. Nie ma jednak porównania z tym, co robi w tej materii obecna Huta ArcelorMittal Warszawa. Dzisiaj wszystkie te negatywne czynniki zostały nieomalże wyeliminowane. Lecz tam, gdzie drwa rąbią, wióry lecą..., ale nie jest to szkodliwe dla sąsiadów huty.

Argumenty padające przez przedstawicieli samorządu mieszkańców Młocin nijak się mają do rzeczywistości. ArcelorMittal – właściciel terenów po byłej Hucie Warszawa sprzedał zbędną, nieużytkowaną przez siebie część działki, a nabywca na tym terenie buduje domy mieszkalne w pobliżu granicy z hutą.

Pytam, czy to jest normalne? Dlaczego huta ma zezwalać, by po jej terenie odbywał się transport dla tej budowy? Ciekawi mnie, kto wydał pozwolenie na tę budowę w bezpośrednim sąsiedztwie z zakładem przemysłowym? Dlaczego protestujący dzisiaj mieszkańcy Młocin nie przeciwstawiali się tej budowie wcześniej?

Przypominam, że od pewnego czasu w prasie „Echo Łomianek i Bielan” prowadzona jest dezinformująca czytelników kampania na temat „prawdy” o hucie – patrz nr 4/356 z dnia 9 marca 2020 r., artykuł podpisany inicjałami BD. Dziwię się, że samorząd mieszkańców Młocin pozwala sobie na taki fałsz.

A przecież redakcja „Nasze Bielany” w numerze 1-2.2020 roku (styczeń-luty) zamieściła artykuł Artura Giewartowskiego, kierownika utrzymania ruchu w Hucie ArcelorMittal, w którym autor przedstawił strategię zakładu na najbliższe lata dotyczącą inwestycji środowiskowych skierowanych głównie na obniżenie emisji hałasu. Dwa projekty zostały już uruchomione, następne są na etapie opracowania koncepcji i dokumentacji. Huta ArcelorMittal Warszawa od wielu lat spełnia wszelkie obowiązujące normy dotyczące emisji pyłów i gazów, gospodarki odpadami oraz emisji hałasu. Jednak mieszkańcom osiedli, które – niestety – powstają w coraz bliższym sąsiedztwie zakładu, zaczynają przeszkadzać odgłosy produkcji. Warto podkreślić, że huta na tym terenie produkuje stal nieprzerwanie od ponad 60 lat.

Wychodząc naprzeciw postulatom sąsiadów, kierownictwo huty w ubiegły roku zleciło specjalistycznej firmie zewnętrznej wykonanie aktualizacji  mapy akustycznej zakładu. Analiza miała na celu uaktualnienie wskazań oraz opracowanie planów modernizacyjnych, jakim należy poddać wybrane instalacje sprawiające kłopot.

Ta audycja radiowa pozwoliła nam, byłym pracownikom Huty, przyłączyć się do grona jej rzeczowych obrońców. Będziemy bronić dobrego jej imienia.

Ci, co demagogicznie uważają, że huta jest niepotrzebna, niech dadzą przykład i zrezygnują ze swoich samochodów, niech nie jeżdżą metrem, tramwajami, niech kupią sobie trampki i chodzą na piechotę. Ale oni tego nie zrobią. Im stal jest potrzebna, tylko produkowana być może w Chinach. A druga sprawa – po co kupowali mieszkania w tak bliskim sąsiedztwie zakładu przemysłowego. Nie mogą się zasłaniać, że go nie zauważyli. Kominy huty widać z odległości wielu kilometrów. Popełnili błąd w wyborze, a konsekwencje tego chcą zrzucić na innych. Kłania się „prawo Kalego…”.

4 maja 2020 roku w dniu św. Floriana - patrona hutników, o godzinie 11:00, hutnicy-seniorzy z Huty Warszawa - koledzy: Jerzy Staszkiewicz, Stanisław Pawlikowski, Jerzy Roman i Jerzy Tkaczyk,  złożyli na Rondzie "Warszawskich Hutników" kwiaty i zapalili symboliczny znicz.


Zdjęcia wykonał Jerzy TkaczykRzeźba „Hymn Warszawianka” stojąca przed obecną Hutą ArcelorMittal Warszawa - autorstwa Teresy Brzóskiewicz-Stefanowicz
80.  ROCZNICA  WYBUCHU  DRUGIEJ  WOJNY  ŚWIATOWEJ  -  UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA2 września 2019 roku, na zaproszenie Rady i Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Bielany, delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa wzięła udział w uroczystości patriotycznej przy pomniku 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Członkowie Zarządu SPHW - Irena Narewska, Jerzy Tkaczyk i Jerzy Roman, w imieniu Huty ArcelorMittal Warszawa i naszego Stowarzyszenia złożyli wieniec pod tym pomnikiem.
100 lat Akademii Górniczo-Hutniczej. Szukamy jej absolwentów – pracowników Huty Warszawa

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy wspólnie z Władzami   Dzielnicy Bielany i Zarządem Huty ArcelorMittal organizuje w dniu 2 października 2019 roku uroczyste obchody 100-lecia istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W Hucie Warszawa i dzisiejszej Hucie ArcelorMittal pracowali i pracują absolwenci tej szacownej uczelni – przez ponad 60 lat istnienia warszawskiej huty przez jej bramy przeszło ich około 300, pełniąc w niej newralgiczne funkcje.

Mamy świadomość, że z wieloma z nich nie spotkamy się już nigdy, ale też żywimy nadzieję, że pozostali wezmą udział w naszej akademii.

Nasze Stowarzyszenie zna absolwentów uczelni, którzy są członkami SPHW, niestety, o pozostałych wie niewiele.

Tu apel do kolegów: rozejrzyjcie się wokół siebie, czy wśród Waszych znajomych z Huty Warszawa są absolwenci AGH. Podzielcie się tą informacją z nami dzwoniąc w każdy wtorek w godzinach 14:00-16:00 na numer 22 - 835 85 01 lub odwiedzając w tym samym czasie pokój 121 w biurowcu Huty, albo wysyłając e-mail pod adres: sphw.amw@gmail.com.

To bardzo ważne, albowiem wszystkim absolwentom – uczestnikom spotkania chcemy wręczyć list okolicznościowy z podziękowaniem za ich wybór drogi życiowej i wkład w rozwój hutnictwa warszawskiego, a również w rozwój dzielnicy Bielany.

Drodzy absolwenci – chcemy Wam w tak uroczysty sposób przekazać szacunek i wdzięczność za wspólną pracę.

 

                                                                                                                 Zarząd SPHW
GRATULUJEMY SUKCESU WYBORCZEGO PRZYJACIOŁOM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ...Z przyjemnością informujemy, że nasi sprawdzeni przyjaciele: Pani Anna Czarnecka, Pani Magdalena Lerczak, Pan Włodzimierz Piątkowski oraz Pan Grzegorz Pietruczuk z woli wyborców – mieszkańców Bielan, a wśród nich i nas, zasiądą w ławach Rady Dzielnicy Bielany w nadchodzącej kadencji.

Serdecznie im gratulujemy!
PODZIĘKOWANIE DLA USTĘPUJĄCYCH WŁADZ DZIELNICY OD STOWARZYSZENIAKadencja samorządu Bielan dobiegła końca. Cztery lata minęły nie wiedzieć kiedy. Z trudem dopuszczamy myśl, że z tak życzliwymi dla naszego Stowarzyszenia osobami przychodzi nam się rozstać.

Zawsze mogliśmy na nich liczyć. Na wszystkie organizowane przez Stowarzyszenie spotkania, imprezy przyjmowali zaproszenia. Byli obecni na marszach hutników, na imprezach noworocznych, integracyjnych, na zebraniach wyborczych, ale też towarzyszyli w ostatniej drodze wielu naszych kolegów.

Przez cztery lata bardzo nas wspierali w naszym działaniu. Chcemy im serdecznie za to wszystko podziękować, a szczególnie Pani Annie Czarneckiej – Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Bielany, Panu Tomaszowi Mencinie – Burmistrzowi Bielan oraz jego Zastępcom – Pani Magdalenie Lerczak, Panu Włodzimierzowi Piątkowskiemu i Panu Grzegorzowi Pietruczukowi. Cała wymieniona piątka to prawdziwi przyjaciele naszego Stowarzyszenia.

Wiem, że w ramach swoich ugrupowań politycznych lub społecznych kandydują w nowych wyborach samorządowych i byłoby pięknie, gdyby im się te zamiary powiodły.

W imieniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy życzę im sukcesu wyborczego.

A do Kolegów – członków Stowarzyszenia mam prośbę, która jest zarazem apelem – weźcie udział w wyborach! Od Waszych głosów wiele zależy… Wybierzcie najlepszych!


                      Marek Łuszczyński

                      Przewodniczący Zarządu SPHW