HUTA - DZIŚ


Na terenie dawnej Huty Warszawa od 2006 roku działa ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. – huta, która prowadzi działalności produkcyjną w dwóch bardzo nowoczesnych wydziałach:


- stalowni wyposażonej w 1997 r. w piec łukowy Danieli i urządzenie do ciągłego odlewania stali,

- walcowni, gdzie produkuje się ze stali jakościowych wyroby walcowane na gorąco w postaci prętów, prętów żebrowanych, płaskowników i kształtowników.

Huta ArcolorMittal Warszawa produkuje rocznie około 650 tysięcy ton stali, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki – od przemysłu motoryzacyjnego, poprzez budownictwo, do przemysłu lekkiego.

Wyroby huty wykorzystane były przy budowie stadionu Legii, drugiej linii metra warszawskiego, Muzeum Żydów Polskich i innych kluczowych inwestycji. Znaczna część produkcji przeznaczona jest na eksport. Pyły, jakie powstają w procesie produkcyjnym, neutralizowane są bez mała w 90 procentach, odzyskuje się przy tym znaczne ilości cynku, a z pozostałości cementownie wypalają klinkier.

W obecnej hucie zatrudnionych jest ponad 1000 pracowników i podwykonawców.

Prezesem Zarządu Spółki ArcelorMittal Warszawa i Dyrektorem Generalnym jest Marek Kempa. Kieruje on zakładem od 1 stycznia 2013 roku.

Z wykształcenia jest magistrem zarządzania ze specjalizacją menedżerską Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ma też tytuł licencjata marketingu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Poprzednio pracował w Hucie Królewskiej w Chorzowie, przez trzy lata był jej dyrektorem.
Prezes Kempa uważa, że 60-letnia historia Huty Warszawa wpłynęła na to, jaką fabryką jest dzisiejsza huta ArcelorMittal Warszawa. Jest to nowoczesny, uporządkowany zakład zatrudniający miłych, pracowitych i otwartych ludzi.

Prezes uważa, że w dobrze zarządzanym zakładzie powinna panować atmosfera otwartości, wzajemnego szacunku i zaufania, jak w dużej rodzinie. Jest przekonany, że warszawska huta może zostać najlepszym na świecie producentem prętów ze stali jakościowej i prętów żebrowanych i stać się przykładem dla innych.

Marek Kempa wraz z rodziną mieszka na Bielanach, w rejonie stacji metra Wawrzyszew.

Współpraca Huty ArcelorMittal Warszawa ze społecznością lokalną:

- Wsparcie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, patriotycznych  realizowanych przez dzielnicę Bielany w tym:

- Akcja edukacyjna o bezpieczeństwie w życiu codziennym pt. „Uważamy na niebezpieczniki”  przeprowadzona w 13 szkołach  podstawowych na Bielanach. Wzięło w niej udział 2199 dzieci, 96 nauczycieli przeprowadzono 37 lekcji o zawodzie hutnika w grupach 40-50-osobowych.  

- Gra internetowa „Misja Bielany” realizowana na terenie Huty (Stalownia i Walcownia oraz Schron Obrony Cywilnej). Finał pierwszej edycji „Misji Bielany” odbył się na terenie walcowni. Huta była także fundatorem nagród dla laureatów.

- Mediateka Start Meta – ArcerlorMittal Warszawa jest sponsorem tej placówki (wyposażyła ją w sprzęt komputerowy, jest partnerem pierwszych urodzin Mediateki w dniu 19 listopada 2011 roku oraz Dnia  Krwiodawstwa 26 listopada 2011 roku).

- Projekt „Przetwórnia czasu wolnego” skierowany do bielańskich seniorów realizowany w okresie luty–czerwiec 2012 roku.

- Bieg Chomiczówki – ArcelorMittal Warszawa jest fundatorem nagród.

- Piknik „Witaj Lato na Bielanach” – Huta sponsoruje działania/pokazy dotyczące bezpieczeństwa (w 2011 roku pokazy symulatora jazdy i symulatora dachowania).

- Międzynarodowy Festiwal Filmowy ”Dozwolone do 21”/”Up To 21” (przegląd filmów najmłodszych adeptów sztuki filmowej, którego współorganizatorem była dzielnica Bielany). Huta pomogła w realizacji zdjęć na terenie zakładu filmu o Bielanach „Nasza Dzielnica” oraz ufundowała jedną z nagród. 

- Coroczna uroczystość patriotyczna przy pomniku Strzelców Kaniowskich – Huta ArcelorMittal Warszawa jest współorganizatorem. Ponadto Huta jest opiekunem pomnika Strzelców Kaniowskich.

- Bielański zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – coroczne paczki świąteczne dla najbiedniejszych podopiecznych ośrodka (180 rodzin).

- Od maja 2014 roku huta corocznie organizuje dla obecnych i byłych pracowników oraz ich rodzin piknik hutniczy z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych, odnosząc się w ten sposób do tradycyjnych festynów hutniczych organizowanych przez Hutę Warszawa.

Huta ArcelorMittal organizuje cieszące się ogromnym powodzeniem dni otwarte, dzięki którym warszawiacy mogą poznać pracę zakładu. Hutę mogą zwiedzać również – w zorganizowanych wycieczkach – emerytowani jej pracownicy, kombatanci, studenci polskich i zagranicznych wyższych uczelni oraz rodziny pracowników.

Więcej informacji o hucie znajduje się na stronie internetowej:

www.arcelormittal-warszawa.com.HUTA ARCELORMITTAL WARSZAWA OTRZYMAŁA CENNY CERTYFIKAT


W dniu 21 marca 2023 roku w Sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Warszawa Bielany odbyła się uroczystość z okazji otrzymania przez Hutę ArcelorMittal Warszawa certyfikatu ResponsibleSteelTM, przyznawanego zakładom przemysłu stalowego spełniającym bardzo wyśrubowane normy dotyczące odpowiedzialnej produkcji stali.

Uroczystość zorganizował Zarząd Huty ArcelorMittal Warszawa, a udział wzięli m.in.: Burmistrz Grzegorz Pietruczuk, jego zastępcy i członkowie Rady Dzielnicy Warszawa Bielany, liczni pracownicy huty, zaproszeni interesariuszowie, a wśród nich grono członków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa.

Spotkanie otworzyła i powitała gości pani Ewa Szewczyk, która poprowadziła całość imprezy.

Dyrektor Generalny Artur Gierwatowski podkreślił, jak dużym osiągnięciem dla huty jest otrzymanie tego wyróżnienia, zaprezentował standard  ResponsibleSteelTM oparty o 12 zasad dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych, takich jak: etyka biznesu, relacje z pracownikami i społecznościami lokalnymi, prawa człowieka, zmiany klimatu, emisje, zarządzanie gospodarką wodną, bioróżnorodność. Proces certyfikacji składał się z dwóch etapów – wstępnego i audytu głównego, w którym audytorzy rozmawiali z przedstawicielami władz samorządowych, społeczności lokalnych i organizacji NGO, a wśród nich z Przewodniczącym naszego Stowarzyszenia – Markiem Łuszczyńskim.

Huta ArcelorMittal Warszawa jest ósmym zakładem w świecie produkującym stal w oparciu o elektryczny piec łukowy, a drugim w Polsce, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie.

Dyrektor Gierwatowski serdecznie podziękował za współpracę licznym interesariuszom huty oraz zaprezentował plany rozwoju Huty ArcelorMittal Warszawa na 2023 rok.

W imieniu Zarządu Dzielnicy Bielany gratulacje Hucie ArcelorMittal złożył Burmistrz Grzegorz Pietruczuk, podkreślając doskonałą płaszczyznę współpracy między Dzielnicą a Hutą.

W części artystycznej wystąpiła młodzież ucząca się w Społecznej Szkole Muzycznej, prezentując ambitny program.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do foyer na poczęstunek i okolicznościowy tort.

prev next


JEST TAKA HUTA W WARSZAWIE - artykuł z numeru 10/2016 miesięcznika "Stolica"


Jarosław Zieliński, autor książki pt. „Bielany – Przewodnik historyczny”, której rozdział dotyczący Huty Warszawa wzbudził wiele zastrzeżeń wśród członków naszego Stowarzyszenia (szczegóły na stronie „Aktualności”) odbył wycieczkę po Hucie ArcelorMittal w towarzystwie dyrektora huty Jana Nowickiego i naszego przewodniczącego Jerzego Trześniewskiego.

Swoje wrażenia opisał w numerze 10/2016 miesięcznika „Stolica”, w artykule pt. „Jest taka Huta Warszawa”. Oddajmy mu głos:

„Ja również należałem do osób poinformowanych – delikatnie rzecz ujmując – kiepsko. Ja, mieszkaniec Bielan z krwi i kości, autor historycznej monografii dzielnicy…

Jednym słowem – wstyd! Daleko nie mam, raptem dwie stacje metra, portiernia, brama, długa, brukowana kostką aleja i… no właśnie!”

 

Co zobaczył i odczuł autor – przeczytajcie w artykule.