KSIĄŻKI O NASKsiążka zatytułowana „Ludzie ze stali – wspomnienia warszawskich hutników” została wydana w 2007 roku. Zawiera wspomnienia 25 osób. Autorami poszczególnych rozdziałów są ludzie, którzy chcą ocalić od zapomnienia – przekazać młodszemu pokoleniu – historię swoich losów związanych z jednym z największych niegdyś zakładów pracy w Warszawie.

Książka opracowana została redakcyjnie i graficznie przez redaktorów Krzysztofa Pilawskiego i Leszka Lachowieckiego, a wydana przez Fundację Cinema Art.

Książkę sfinansowano ze środków samorządowych dzielnicy Bielany.


6 listopada 2014 roku ukazała się książka zredagowana i opatrzona komentarzem przez red. Leszka Lachowieckiego, nosząca tytuł „Huta Warszawa – Miasto – Społeczność – Kultura”, która zawiera wspomnienia warszawskich hutników.

Tekst książki powstał w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Warszawa w Europie w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Huty Warszawa „Warszawscy Hutnicy”. Wydawnictwo to ukazało się nakładem Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W słowie wstępnym Burmistrz Dzielnicy Bielany Rafał Miastowski napisał: „... Czytelnik otrzymuje do rąk pozycję, która opisuje hutę, hutę w stolicy i wszystko, co się z nią wiązało, zaczynając od jej narodzin, przez okres dojrzewania, pełnoletniość, w końcu czas starczy, zmieniający się w ciche odejście przy kakofonii fanfar towarzyszącej kolejnej zmianie systemu politycznego. ... Nie jest to jednak książka historyczna. Nie ma w niej suchych dokumentów, tabel, żmudnych wyliczeń i trudnego języka. ... Historia huty została opisana bez upiększeń. ... Autor główną narrację oddał bowiem świadkom tamtych czasów. ... Takie ujęcie tematu wydobywa na światło dzienne emocje ludzi wówczas żyjących.”.

Celem tej książki jest udokumentowanie dorobku społecznego i kulturalnego huty, jej historycznego dziedzictwa oraz oddziaływania na rozwój dzielnicy Bielany i Warszawy.


W 2014 roku ukazał się trzeci tom wspomnień warszawskich hutników pt. „Historia stalą pisana”.

O tej książce jej redaktor prowadzący Leszek Lachowiecki powiedział:

„Dzieje Huty Warszawa – jednego z największych zakładów przemysłowych stolicy, opowiedziane przez bielańskich hutników – coraz bardziej przypominają legendę. W istocie są legendą, nie zawsze dzisiaj wygodną dla obowiązującej narracji społeczno-politycznej, która pomniejsza, a nierzadko ośmiesza rolę wspólnoty. Tymczasem to właśnie wspólnocie – zapewne niedoskonałej, lecz realnej – zawdzięczamy co najmniej trzy fundamentalne dokonania:

1.   budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego, który w latach 1952-1992 zatrudniał niemal 50 tysięcy ludzi i wykształcił ponad 10 tysięcy uczniów,

2.   budowę nowoczesnej dzielnicy warszawskiej liczącej blisko 140 tysięcy mieszkańców,

3.   stworzenie wielkoprzemysłowego środowiska hutników warszawskich ze swoją tradycją, tożsamością i znaczeniem dla rozwoju i funkcjonowania całego miasta.”

Książka powstała w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Warszawa w Europie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Huty Warszawa Warszawscy Hutnicy, przy współpracy Fundacji im. Róży Luksemburg.


W dniu 9 maja 2017 roku podczas obchodów 60-lecia produkcji udostępniono czwartą książkę poświęconą Hucie Warszawa pt. „LUDZIE HUTY 1957-2017”.

We wstępie do wydania można przeczytać:

„Ta książka opisuje sylwetki pracowników warszawskiej huty od początku jej istnienia do dziś. Pracowników Huty Warszawa, Huty Lucchini Warszawa, Huty Arcelor Warszawa i Huty ArcelorMittal Warszawa. Ta książka uświadamia, że huta na Bielanach działa nieprzerwanie od 60 lat, z których 35 przypadło na działalność Huty Warszawa jako przedsiębiorstwa państwowego, a 25 jako spółki prywatnej.

Świadectwo uczestników jej 60-letniej historii – Ludzi Huty, tworzące osnowę tej książki pokazuje najlepiej tę ciągłość. Prezentowane tu wspomnienia mają bardzo różne zabarwienia, są subiektywne i nie mogą być inne, bo dotyczą indywidualnych ludzi, oczami których oglądamy ich Koleżanki i Kolegów, hale produkcyjne, maszyny, wyzwania, trudy i wypadki, zabawne lub dramatyczne wydarzenia – jednym słowem wszystko to, co składa się na różnorodny i wielobarwny obraz wielkiego zakładu, który zaczynał produkcję 60 lat temu na pustawych polach północnej części Bielan i który – jako jedyna wielka fabryka przemysłowa w Warszawie – zwycięsko przeszedł wyzwania transformacji i potrafił się przekształcić w nowoczesny zakład metalurgiczny.

Dzisiejsza ArcelorMittal Warszawa buduje dalszą historię warszawskiej huty, czuje się z nią tożsama, ma w niej korzenie i kontynuuje jej tradycje.”

Książka powstała przy współudziale emerytowanych pracowników Huty Warszawa i pracowników Huty ArcelorMittal Warszawa, w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Warszawa w Europie przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg i Huty ArcelorMittal Warszawa.